ЖИВЕЯ В ТИШИНА…

Ваня Душева

* * *

Живея в тишина,
а съм уморена
от шум,
викове,
надвикване.
Не чувам шепота
на тишината,
в която живее
мъдростта.
Денят се свършва,
а оттатък -
Истината.