Йордан Атанасов

Йордан Цонев Атанасов е роден на 25.01.1943 г. в град Брауншвайг, Германия. Има висше икономическо във ВИИ „Карл Маркс”, журналистика в СУ „Свети Климент Охридски”. Електротехник в „Марица-изток”, специалист в Електронно-изчислителен център град Раднево, организатор в Окръжен съвет за култура - Стара Загора, секретар и председател на Народно читалище „Даскал Петър Иванов -1988″ - Стара Загора, журналист във в. „Марица-изток”, в. „Синя поща”- Стара Загора, в момента - главен редактор на в. „Литературен глас” - Стара Загора, издание на НЧ „Даскал Петър Иванов -1988″. Автор на поетичните книги: „Токов удар”, Профиздат, София, 1989 г.; „Невидима рана”, Издание на КДК - Стара Загора, 1992; „Монолог на дресьора”, София, изд. Литературен форум, 1993 г.; „Вода, пясък и дух”, изд. Пегас, Стара Загора, 1997; „Душата се завръща”, София, изд. Ателие Аб, 2000; „Овъглена светлина”, изд. Пегас, Стара Загора, 2002; „Страсти и географики”, изд. „Народно читалище „Даскал Петър Иванов”, Ст. Загора, 2003; „Семето на градинаря”, изд. Фабер, Велико Търново, 2005; „Насълзената трева ми каза всичко”, изд. „Славчо Николов и Сие”, Шумен, 2005; „Думи за врабец” - тристишия, хайку, изд. Български писател, София, 2007; „Да следваш водата”, изд. Фабер, Велико Търново, 2009; „Балканската линия”, изд. „Домино”, Стара Загора, 2009; „Машина за чистота” - избрана лирика, София, 2013, изд. Огледало. Съставителство и предговор на Антология „Поетични гласове Стара Загора”, Издателство „Народно читалище „Даскал Петър Иванов”, Стара Загора, 2004; Съставителство и предговор на Антология „Поетични гласове Драганово”, изд. „Народно читалище „Даскал Петър Иванов”, Стара Загора, 2005; Проза: „Хамовото семе”, роман, изд. Фабер, Велико Търново, 2011.


Публикации:


Поезия:

СЯНКА/ брой 59 февруари 2014

ПОГЛЕД ОТ СЕПТИЧНАТА СТАЯ/ брой 69 януари 2015

НОЩ ПРЕЗ ЯНУАРИ/ брой 71 март 2015

ВЪВ ТОПЛАТА МИ ГРЪД СЕ ТОПЛИШ…/ брой 75 юли 2015

ЛЯТНА ВЕЧЕР/ брой 77 октомври 2015

ПАЗИТЕЛ НА ВЕЧНОСТ/ брой 81 февруари 2016

ПОЕЗИЯ/ брой 87 септември 2016

EХО ОТ ЛЯТОТО/ брой 88 октомври 2016

ИЗБОР/ брой 103 февруари 2018

ЛЪКАТУШИ РЕКАТА/ брой 114 февруари 2019

СТИХОВЕ/ брой 122 ноември 2019

ПАСТОРАЛ/ брой 123 декември 2019

ПОСТ-ДИАГНОЗА/ брой 127 април 2020

ДУША/ брой 128 май 2020

ИЗ „СРИЧКИ ЗА ВРАБЕЦ” (2019) / брой 129 юни 2020

ПОСВЕЩЕНИЯ/ брой 130 септември 2020

БЕЗВРЕМИЕ ТЕ ОБХВАНА, ЖИВОТЕ… / брой 137 април 2021

СЪСТЕЗАНИЕ/ брой 158 май 2023

ТРОХИ/ брой 159 юни 2023

ГРАДЪТ/ брой 160 септември 2023

НЕ СЕ ПОБРА В БЕСИЛО, НИТО В ПЕСНИ/ брой 165 февруари 2024


Проза:

В ПЛАНИНАТА НЯМА ОБХВАТ/ брой 69 януари 2015

РАЗКАЗИ/ брой 71 март 2015

РАЗКАЗИ/ брой 73 май 2015

„СЧУПЕНИ” ТЕЛЕФОНИ/ брой 86 юли 2016

ЛОШОТО МОМЧЕ И СТАРЕЦЪТ/ брой 114 февруари 2019

КРАСОТА, КОЯТО ПЛАШИ/ брой 134 януари 2021


Публицистика:

ГРАДИНАР НА ДУМИТЕ/ брой 61 април 2014

70 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ/ брой 138 май 2021


Преводи:

Таиса Мельчанка - НОСТАЛГИЯ/ брой 71 март 2015


Критика за Йордан Атанасов:

ЗА СТРАШНОТО ПРОКЛЯТИЕ НА НОЙ/ автор: Анита Коларова/ брой 61 април 2014

ЗА „МАШИНА ЗА ЧИСТОТА” НА ЙОРДАН АТАНАСОВ/ автор: Владимир Шумелов/ брой 64 юли 2014

„ИЗТИЧА ЖИВОТЪТ - ОСТАВА МЕЧТАТА”/ автор: Иван Енчев/ брой 81 февруари 2016

МНОГОИЗМЕРНИ ЕМОЦИОНАЛНИ ПОСЛАНИЯ/ автор: Иван Енчев/ брой 107 юни 2018

ДА ТЪРСИШ НАСТОЙЧИВО СЕБЕ СИ/ автор: Продрум Димов/ брой 128 май 2020

ПОЕТ С РЯДЪК ХУДОЖЕСТВЕН ДАР/ автор: Иван Д. Христов/ брой 129 юни 2020

ГОРЕЩИ ПОЕТИЧНИ ИЗПОВЕДИ/ автор: Продрум Димов/ брой 139 юни 2021

ОТ КОРЕНА КЪМ ВЪРХА/ автор: Георги Майоров/ брой 142 ноември 2021

НЕПОВТОРИМ ПОЕТИЧЕСКИ СВЯТ/ автор: Иван Д. Христов/ брой 151 октомври 2022

ПРЕПРОЧИТАЙКИ РОМАНА „ХАМОВОТО СЕМЕ”/ автор: Иван Д. Христов/ брой 156 март 2023

МОНА ЛИЗА И ВРАБЕЦЪТ/ автор: София Филипова/ брой 157 април 2023

МЪДРИТЕ ПОСЛАНИЯ НА ПОЕТА/ автор: Иван Д. Христов/ брой 160 септември 2023

МОРФЕЙ И МОТИВЪТ ЗА СМЪРТТА В ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ОТ ЙОРДАН АТАНАСОВ/ автор: Лалка Павлова/ брой 161 октомври 2023

ПОЕЗИЯ ОТ МАЯТА НА ЖИВОТА/ автор: Георги Майоров/ брой 166 март 2024


За Йордан Атанасов:

ЧОВЕКЪТ ВЕСТНИК/ автор: Румен Стоянов/ брой 159 юни 2023