ИЗ „СРИЧКИ ЗА ВРАБЕЦ” (2019)

Йордан Атанасов

***
„Богородична стъпка”
място целунато
от майката на Бога

***
сок и аромат
в цвят бодлив
за пчела достъпен само

***
сила и дух
пие мъглата от сняг
жената - от мъж

***
любови първи
се връщат
приятели първи - никога

***
снежинки през май
защо плачете
в месеца на любовта

***
цвете, облак
или момиче всеки ден
целувай поете

***
пенсионерът клекна
на пътя стотинка
не - капка боя

***
паднал ангел
грешник пред Бога
защо съдиш човека

***
не мога да говоря
в тъмното
не виждам думите…

***
някой след мен
ще сънува ли
сънищата ми?

***
сърцето е заек
гонят го кучето Страх
и Времето

***
кръсти се и се моли
без да знае
една молитва

***
залязващо слънце
удължаваш моята сянка…
скъсяваш живота

***
всяко прилагателно
носи на гърба си
безброй въпроси

***
енергия от земята
главата на север
краката на юг

***
лист зелен
говори с вятъра
мъдрият не спори