ПОСТ-ДИАГНОЗА

Йордан Атанасов

ПОСТ-ДИАГНОЗА

След толкова много пороци научени,
в години на страст, върхове и падения,
накрая - един още - в упор, получих:
съм имал порок на сърце, по рождение.

Добре, че сега го откриха чрез ехография,
пред пенсия, в криза обществено-лична,
че иначе как щях да се влюбвам и пия,
живот да живея, да мразя, обичам…


ВИЛИ КОСТЕНЕЦ

Или какво ми каза билкарят Илия

Все нагоре по шосето и пътеките
към село забравено с името Костенец…
В сърцето на Рила е раят и Меката
на бедните хора и… босовете.

Живи са още на д-р Кръстев и Влайков
вилите от кирпич - крехки, паянтови.
Високо пред тях - дворци на гавази,
борци и прикрити наши управници.

Тук бедни и болни „оправя” РУСО-то,
приема, лекува, доколкото може…
Тесни клинични пътеки. И сложни!
Все едно взел си петица от тотото.

А всъщност е фрашкано с хора.
Сградата вече е малка, окладът - слаб.
Затова големите вили борчески
шашват дори и този, който е сляп.

Сега и децата ни тук разговарят
за джипове с тъмни стъкла и момчета
дебеловрати - ми каза Илия-билкарят,
плашат, купуват наред под небето.

Тези вили без глас на деца са, но с кучета
едри - зад огради високи и зъбати…
Кои ли са днес стопаните тайни и знатни?
Знаем, но едва, когато със куршум ги улучат…


НЕЩО ХЛОПА

Как така се случва все далеч от тука?
Някъде все нещо с други хора става:
филипинец реже тяло със ръка, юмрука
пъха в рана, оперира. Живият не шава…

Бога ми, да вярвам ли на филма странен. Не!
…Пришълци ли във чинии-кораби прииждат?
Гледам - мътни снимки в чуждото небе.
А по нашето небе само диоксиди виждам.

Къде са тези хора, дето срещат се със Йети?
Или пък ония - с чудовището в езерото - Неси?
Документи липсват, само „очевидци” слепи.
Стига толкова фантастика, бездария, пиеси…

Уж грамотни сме със Кирило-Методиев корен,
покровители на старата Елада и Европа…
На глупаци някои ли ни правят зорлен.
Или в тази криза нещо в черепите хлопа?