ЙОРДАН НАНЧЕВ – ТРОЙНА ЕКСПЕРТИЗА

Ръкописът на тази книга беше готов през месец август 1998 година. Още тогава я посветих на моите родители, на Людмила и децата. И ги моля за прошка, защото една книга е нищо, сравнена с всичко, което те са ми дали!…

Авторът


СЪДЪРЖАНИЕ


I. ТРИПТИХ

Подир сенките на безверието
Евангелски мотиви в живота и стиховете на Вапцаров – тези и антитези
Езическият корен или нехристиянски мотиви в два образа на Емилиян Станев

II. ТРИ СТИХОСБИРКИ ОТ ЕДИН АВТОР

“Тъй много казано”
Плач от поезия
Обясняване на самотата

III. ТРИ ИМЕНА ОТ ХАСКОВО

Културната мисия на книгоиздателя Александър Паскалев
Писателят Асен Златаров
Към биографията на Георги Жечев – небиографично

IV. ТРИ “РОМАНА”

Книга за всеки
/Не/закъсняла рецензия
Спомени и илюзии

V. ТРИ ПРИЯТЕЛСТВА

Щрихи към портрета на възрожденеца Нестор Марков и неговите писма до приятеля му Цани Гинчев
Да си припомним “Златорог” – писма на Владимир Василев до Иван Мирчев
Иван Мешеков – писма до един приятел

VI. ТРИ КНИГИ ОТ “ГРАДА НА ПОЕТИТЕ”

Пътят към истината
С усещане за връх
Животът на стиховете

VII. ТРИ НЕИЗВЕСТНИ ИМЕНА

Петър Берковски – публицист и мемоарист
Син на неволите
Забравената Стела Янева

VIII. ТРИ АНТОЛОГИИ

“Митът” Атанас Далчев
Врата към храма
Тъжно… и радостно

IХ. ТРИ СЛОВА

Тодор Запрянов или за спомена, който си отива
“Хасковското приключение” – отгласи във възрожденската периодика
“Праведният е вечен паметник”

Х. ТРИМАТА „ФАВОРИТИ”

Повторен успех
Роман за миграцията
Краят на ръкописа

 


Йордан Нанчев – ТРОЙНА ЕКСПЕРТИЗА