Петко Тотев

Петко Тотев (Петко Тотев Петков; 12 януари 1932, Габрово - 23 юли 2017, София) e български литературовед, публицист, журналист. Завършва Априловската гимназия в Габрово (1950) и българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски” (1956). Учител по български език и литература в гимназията в Котел (1956 - 1958) и в Априловската гимназия (1958 - 1960). През 1960 - 1962 специализира във в. „Литературная газета” и сп. „Вопросы литературы” в Москва. Редактор във в. „Литературен фронт” (1962 - 1966), изд. „Народна култура” (1966 - 1969), Партиздат (1969 - 1973). Заместник-главен редактор на в. „Антени” (1973 - 1990), главен редактор на в. „Български писател” (1997) и в. „Жарава” (1998 - 2004). Автор на повече от 1100 публикации в литературната и обществено-политическата периодика, на книгите: „Литературни статии” (1974), „Политическата сатира на Георги Кирков” (1974), „Алеко Константинов” (1977, второ издание 1990), „Книги за препрочитане” (1979), „За него - Живота” (1983), „Винаги има и други” (1988), „Поети” (2002), „Белетристи” (2007), „Е, ами кога ще живеем?” (2013), „Априловски страници” (заедно с Петрана Колева, 2014), „Бих влезнал във взривна ракета” (2014), „Пътеки към Алеко” (2015), „Отгласи” (2014, книга първа и книга втора), „Единословия български” (2016, книга първа, книга втора, книга трета, книга четвърта), „Ръкотворни и неръкотворни” (2017), „И културата е дом” (под печат), „Устойчиви злободневия” (под печат), „Напечатано в „Жарава” (под печат). Съставител, редактор и автор на предговорите на „В. Е. Априлов. Съчинения” (1968), „Иван Богоров. „И се започна с „Български орел” (1983). Член на редколегиите на: „Любен Каравелов. Съчинения в девет тома” (1065 - 1968), „Петко Р. Славейков. Съчинения в осем тома” (1978 - 1982), „Любен Каравелов. Събрани съчинения в дванадесет тома” (1984 - 1992). В анализите си на старобългарската и възрожденската литература (Кирил и Методий, Преславската и Охридската книжовна школа, богомилството, Васил Априлов, Иван Богоров, Любен Каравелов, Петко Р. Славейков, поп Минчо Кънчев и други) Тотев подчертава единодействието на публицистиката и художественото слово, романтиката и реализма, критичността и градивността в българската многовековна духовна приемственост. В новата българска литература се интересува от развитието на хумора и сатирата (Иван Богоров, Иван Вазов, Любен Каравелов, Георги Кирков, Радой Ралин и други), разкрива актуалното звучене на българската литературна класика (Иван Вазов, Елин Пелин, Йордан Йовков, Пейо К. Яворов, Никола Вапцаров, Яна Язова и други). В студии, портрети, статии, рецензии, есета за Валери Петров, Николай Хайтов, Йордан Радичков, Павел Вежинов, Емилиян Станев, Добри Жотев, Васил Попов, Генчо Стоев, Иван Динков, Йордан Вълчев, Антон Дончев, Никола Инджов, Велин Георгиев, Елена Алекова, Тодор Велчев, Стоян Бойчев, Радко Радков и други изтъква връзката на писателя с живота, с действителността, с обществото, отговорността на таланта пред себе си и пред социума. В публицистиката на Тотев се открояват екологическите и културноекологическите проблеми.


Публикации:


Публицистика:

ПЪТУВАНИЯТА ПРЕЗ АТЛАНТИКА ПРОДЪЛЖАВАТ/ брой 47 януари 2013

ТРИ КРАЧКИ ПО БИЛОТО/ брой 98 септември 2017

ЕДИНОСЪЩНИ/ брой 101 декември 2017

МИГ НА ЧИСТО НАСЛАЖДЕНИЕ/ брой 102 януари 2018

И ЗАНАПРЕД „АУТСАЙДЕРИ” ЩЕ ОБРЪЩАТ ШАМПИОНИ КАТО ЕДНОТО НИЩО / брой 103 февруари 2018

,,ДЕВШИРМЕ” ОЗНАЧАВА ,,КРЪВЕН ДАНЪК”/ брой 115 март 2019

КОНСТАНТИН ФИЛОСОФ СРЕЩУ ТРИЕЗИЧНАТА ДОГМА/ брой 144 януари 2022

СВЕТИТЕ СЕДМОЧИСЛЕНИ ИЗВЪН ЦЕНТРОВЕТЕ И ОКРАЙНИНИТЕ НА ПЪРВИЯ, ВТОРИЯ, ТРЕТИЯ И Т.Н. РИМ/ брой 145 февруари 2022

РАЗШИРЯВАЩА СЕ СВЕТЛИНА. АПОСТОЛСТВО, РАВНОАПОСТОЛСТВО, СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ/ брой 145 февруари 2022

КИРИЛИЦАТА НАД ГЕОПОЛИТИЧЕСКИТЕ КОНЮНКТУРИ/ брой 146 март 2022

КИРИЛИЦА БЕЗ ГРАНИЦИ/ брой 147 април 2022

АПОСТОЛ И УЧИТЕЛ НА БЪЛГАРИТЕ/ брой 147 април 2022

КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ. СЪБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ. ТОМ ПЪРВИ/ брой 148 май 2022

ПРОСТРАННИТЕ ЖИТИЯ НА КИРИЛ И МЕТОДИЙ/ брой 149 юни 2022

ОХРИДСКАТА КНИЖОВНА ШКОЛА/ брой 149 юни 2022

ПЪРВО: ДА СЕ СЪТВОРИ!/ брой 166 март 2024

ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ КНИГА/ брой 166 март 2024

„ШЕСТОДНЕВ” - ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ/ брой 167 април 2024

„НИЩО ОТ ТОВА, КОЕТО СЪЩЕСТВУВА, НЕ Е СЪЗДАДЕНО НАПРАЗНО”/ брой 167 април 2024

ЧИСТОТА НА УМА, ЧИСТОТА НА СЪРЦЕТО/ брой 168 май 2024

ТРИЕДИНЕН ПОЛЕТ/ брой 168 май 2024


Критика за Петко Тотев:

„ЕДИНОСЛОВИЯ БЪЛГАРСКИ” НА ЕДНА КРАЧКА И НА ЧЕТИРИ ХИЛЯДОЛЕТИЯ ОТ МИТА ЗА ЕДИНОЕЗИЧИЕТО/ автор: Елена Алекова/ брой 93 март 2017

НЕОБИКНОВЕНИЯТ ПЕТКО ТОТЕВ/ автор: Елена Алекова/ брой 98 септември 2017


За Петко Тотев:

ДОБРОПИСЕЦЪТ ПЕТКО ТОТЕВ/ автор: Никола Инджов/ брой 97 юли 2017

МОГЪЩ БЪЛГАРСКИ ДУХ/ автор: Елена Алекова/ брой 97 юли 2017

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПЕТКО ТОТЕВ/ брой 98 септември 2017

НЕГОВАТА ДОБРОТА… И СЪРДЕЧЕН СМЯХ/ автор: Михаил-Милко Кръстев/ брой 106 май 2018

МОЯТ СПОМЕН ЗА ПЕТКО ТОТЕВ И ВЕРИЖНИТЕ РЕАКЦИИ НА НЯКОИ ОТ НЕГОВИТЕ ИДЕИ/ автор: Калина Канева/ брой 144 януари 2022

С ТИХАТА САМОЖЕРТВА И С ТИХИЯ ПОДВИГ…/ автор: Елена Алекова/ брой 145 февруари 2022

90 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПЕТКО ТОТЕВ/ автор: Продрум Димов/ брой 156 март 2023

С ВРЕМЕТО ВРЕМЕННОТО СИ ОТИВА, ОСТАВА ВЕЧНОТО/ автор: Елена Алекова/ брой 159 юни 2023