ЛИТЕРАТУРА ЗА ПЕТКО ТОТЕВ

Литература за Петко Тотев

Г е о р г и е в а, Симона. “Литературни статии” от Петко Тотев. - Литературна мисъл, 1974, № 6.

Р а д е в а, Рина. Развълнувано и компетентно за творчеството на българските класици. - Балканско знаме (Габрово), 25 октомври 1974.

В а с и л е в, Атанас.

1. Късчето кремък… - Читалище, 1975, № 1.

2. Изследване за творчеството на Георги Кирков. - Балканско знаме (Габрово), 28 март 1975.

Е л е в т е р о в, Стефан. Свежестта на литературния анализ. - Септември, 1975, № 4.

П о н д е в, Петър. Отново за бай Ганьо и байганьовщината. - Литературен фронт, № 42, 19 октомври 1978.

К и р к о в, Л. - За  него - Живота - АБВ, № 40, 4 октомври 1983.

С е с т р и м с к и, Иван. Началото… - Български журналист, 1984, № 6.

Ч е р н а е в, Пенчо:

1. Критик, интересен и за автори, и за читатели. - Читалище, 2002,  № 5 - 6.

2. В борба за човешките души - Моята вяра, № 10 (32), октомври 2007.

3. Ариадната нишка на критика. - Дума (приложение “Пегас”), 25 април 2009.

4. Критикът хидалго. - Словото днес, № 8 (779), 26 февруари 2015.

5. Слово при представянето на “Единословия Български” в Съюза на българските журналисти, 25 май 2017.

Ч е р н е в, Григор. Критикът и поетите: игра по формулата 6 + 1. - Български писател, № 27 (340), 18 септември 2002.

А л е к о в а, Елена:

1. Проникновен прочит на гениалния Алеко (Новата книга на Петко Тотев “Е, ами кога ще живеем” - злободневен ракурс върху творчеството на големия сатирик). - Дума, № 154 (6558), 6 юли 2013.

http://duma.bg/node/57806.

2.”Единословия български” - на една крачка и на четири хилядолетия от мита за единоезичието. - Литературен свят, № 93, март 2017. https://literaturensviat.com/?p=27347; Везни, 2017, № 5.

3. Могъщ български дух. - Литературен свят, № 97, юли 2017.

https://literaturensviat.com/?p=136620.

4. Необикновеният Петко Тотев - Литературен свят, № 98, септември 2017.

https://literaturensviat.com/?p=137432

Г е о р г и е в, Велин:

1. Отглас за “Отгласите” на Петко Тотев. - Дума, № 246 (6946), 24 октомври 2014.

2. Празник във Файтона. - Дума, № 23 (7618), 2 февруари 2017.

В а н д о в, Иван. Вдъхновено от Алеко. - Словото днес, № 33 (764), 5 ноември 2014.

Д и м о в, Продрум. Из неговия неповторим житейски и творчески път. - Дума, № 245 (7246), 24 октомври 2015.

Г а л и ш к а-В л а д и м и р о в а, Мария. Петко Тотев - един височник в литературата. - 100 вести (Габрово), № 37 (5989), 14 февруари 2017.

Р у с е в а, Наталия. Легенда на в. “Антени” още пише. - Минаха години, № 21, 22 май 2017, с.13.

И н д ж о в, Никола. Доброписецът Петко Тотев. - Литературен свят, № 97, юли 2017.

https://literaturensviat.com/?p=136501