Васил Каратеодоров

Васил Димитров Каратеодоров, български писател, преводач, редактор, е роден на 3.09.1909 в гр. Созопол в чиновническо семейство. Завършва Търговската гимназия във Варна (1929), следва дипломация в Свободния университет в София. Литературната си дейност започва през 1927 г. със стихове, по-късно се насочва към белетристиката. Пише и литературно-критически статии. Сътрудничи на сп. „Листопад”, „Обществена мисъл”, „Хиперион”, в. „Литературни новини”, „Глобус”, „Вестник на жената”, „Литературен глас” и др. Редактира във в. „Мисъл”, „Седмица на жената”, „30 дни”. Съредактор на сп. „Зари” и др. Редактира библиотека „Знаменити романи”. Редактор във в. „Народ” (1945-1948), „Труд” (1948-1950), в Профиздат (1950-1960). Автор на книгите „Разбуждане” (стихове, 1927), „Каменарят по царския друм” (разказ, 1930), „Пожари в равнината” (разказ, 1931), „Владимир Русалиев” (очерк, 1932), „Полунощ” (разказ, 1932), „Бунтът в Плиска” (разказ, 1933), „Два свята” (разказ, 1933), „В Хазария” (разказ, 1934), „Любен Каравелов” (биографичен роман, 1934), „Време за градеж” (разказ, 1935), „Кирил Христов” (студия, 1935), „Мундрага” (разказ, 1935), „Стефан Караджа” (биографичен роман, 1935), „Георги Сурсувул” (разказ, 1936), „Йоан Екзарх” (разказ, 1936), „Неофит Бозвели” (биографичен роман 1936), „Оскърбените” (разказ, 1936), „Рилският чудотворец” (разказ, 1936), „17 поети и любовта” (сборник статии, 1936), „Смъртта на Мария-Ирина” (разказ, 1936), „Цар и пустинник” (разказ, 1936), „Кръв за кръв” (роман, 1937), „Самуил към Солун” (разказ, 1937), „Марко Балабанов” (биография, 1943), „Н. В. Гогол” (студия, 1948), „Добруджа” (географско-исторически очерк, 1956), „По нашето Черноморие” (географско-исторически очерк, 1956). Един от дейните преводачи на художествена литература от руски и френски език. Член на СБП и СПБ. Умира през 1981 г.


Публикации:


Поезия:

ЗВЕЗДНА АРФА/ брой 70 февруари 2015

МЪКА/ брой 90 декември 2016


Публицистика:

В ПАМЕТ НА СИМЕОН АНДРЕЕВ/ брой 79 декември 2015

ЕДИН ОТ БЕЗСМЪРТНИТЕ РАТНИЦИ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА/ брой 81 февруари 2016

ДОБРУДЖАНСКАТА НАРОДНА ПЕСЕН/ брой 88 октомври 2016


Критика:

„ТРИ СИНДЖИРА РОБИ” ОТ ЦВЕТАН МИНКОВ/ брой 81 февруари 2016

„КАПКИ КРЪВ ОТ МАКЕДОНИЯ”/ брой 81 февруари 2016

„КАВХАН ИШБУЛ” ОТ ПЕТЪР КАРАПЕТРОВ/ брой 85 юни 2016

„ЕДИН ДЕН КРАЙ ДУНАВА” - РАЗКАЗИ ОТ ЛЮДМИЛ Н. ВЪЛЧАНОВ/ брой 86 юли 2016

ЦВЕТЪТ НА ПРАСКОВАТА/ брой 91 януари 2017

„ХАЙДУТИН МАЙКА НЕ ХРАНИ”/ брой 96 юни 2017

„БАЧО КИРО” - ПОЕМА ОТ ЙОРДАН ВЕТВИНОВ/ брой 96 юни 2017

„МАЙКО!” ОТ ДОБРИ НЕМИРОВ/ брой 99 октомври 2017

„ВЕЛИКИ СЕНКИ” ОТ ФАНИ ПОПОВА-МУТАФОВА/ брой 100 ноември 2017

Г. П. СТАМАТОВ - „РАЗКАЗИ”/ брой 101 декември 2017

МАКЕДОНСКИТЕ РАЗКАЗИ НА ПЕТЪР ЗАВОЕВ/ брой 110 октомври 2018

ДОБРУДЖА В ЛИТЕРАТУРАТА НИ - ИВАН КИРИЛОВ/ брой 114 февруари 2019

ДОБРУДЖА В ЛИТЕРАТУРАТА НИ - ВАСИЛ ПАВУРДЖИЕВ/ брой 115 март 2019

„ВДЪХНОВЕНИ ЖЕНИ” ОТ ПЕТЪР ГОРЯНСКИ/ брой 115 март 2019

СТИЛИЯН ЧИЛИНГИРОВ - „ТЪЙ МИ СЕ СТОРИ”/ брой 116 април 2019

ДОБРУДЖА В ЛИТЕРАТУРАТА НИ - СТИЛИЯН ЧИЛИНГИРОВ/ брой 116 април 2019

„МОРАВА ЗВЕЗДА КЪРВАВА”. РОМАН ОТ КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ/ брой 118 юни 2019

„В ОКОПИТЕ” - РАЗКАЗИ ОТ ДАМЯН КАЛФОВ/ брой 119 юли 2019

„ЛЮДЕ БЕЗ ГОДИНИ” ОТ МИРОСЛАВ МИНЕВ/ брой 119 юли 2019

„ДИОНИСИЙ”, РОМАН ОТ П. КАРАПЕТРОВ/ брой 134 януари 2021

„БОЯН МАГЕСНИКЪТ” ОТ ПЕТЪР КАРАПЕТРОВ/ брой 135 февруари 2021

„ЛЮБОВ, БЕЗ КОЯТО НЕ МОЖЕМ” ОТ ПЕТЪР КАРАПЕТРОВ/ брой 136 март 2021

„ДИВАТА ГОРА” ОТ ОРЛИН ВАСИЛЕВ/ брой 137 април 2021

„СЛЪНЧОВА МЪКА” ОТ СТИЛИЯН ЧИЛИНГИРОВ/ брой 144 януари 2022

„ИНДЖЕ ВОЙВОДА” - РОМАН ОТ КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ/ брой 145 февруари 2022


Критика за Васил Каратеодоров:

„КИРИЛ ХРИСТОВ”. СТУДИЯ ОТ В. КАРАТЕОДОРОВ/ автор: Петър Горянски/ брой 99 октомври 2017

„КРЪВ ЗА КРЪВ”, РОМАН ОТ ВАСИЛ КАРАТЕОДОРОВ/ автор: Петър Горянски/ брой 108 юли 2018

17 ПОЕТИ И ЛЮБОВТА/ автор: Петър Горянски/ брой 109 септември 2018