ЦВЕТЪТ НА ПРАСКОВАТА

Васил Каратеодоров

„Цветът на прасковата”. Китайска лирика

За китайската лирика ние знаем толкова малко, че антологията „Цветът на прасковата”, която ни предлага Никола Джеров (в миниатюрната библиотека „Корали”) стъкмена по френския превод на Тсао-Шанг-Линг, може само да ни радва.

Това е един малък сборник от прекрасни песни - сърдечни, интимни, нежни, затрогващи, в които е възпята любовта, подвигът, тихият домашен кът, родното огнище, обичта към земята, чудната китайска природа.

Сборникът „Цветът на прасковата” дава възможност да се проследи богатото сюжетно разнообразие на китайската лирика. Наситена с простота, обжарена със силни чувства, лириката на Китай говори направо на сърцето.

Тя не признава причудливи образи, не поразява с особени търсения на форма и израз. Нейната сила, нейната привлекателност се корени най-вече в бликащите от нея емоционалност, естественост и сърдечност.

Всяка песен е изповед на поета, който се стреми да изтъкне възторга си от красотата на заобикалящия го свят, който не може да скрие копнежа си по волност и свобода, който жадува ласките на любимата жена или ламти за огнения й поглед.

Копнежът по любовно щастие, обожествяването на природата, възхваляването на човешките добродетели, скръб при раздялата с любимата, опиянението от красотата, интимните празници на сърцето - ето някои от по-често срещаните мотиви в китайската лирика.

В „Цветът на прасковата” китайската лирика е представена с 82 песни на 36 поети. Антологията има за цел да даде преглед на най-характерното в китайската поезия - почти от самото зараждане на оригиналната лирика в Китай до най-ново време.

Тук са застъпени, наред с другите, и гениалните китайски поети Ши-Кин, Ло Пинг-Уанг, Ли Тай-По, Уанг-Чанг-Линг, Ту Фу, Уанг-Тси, Шанг-Ву-Киен - създатели на блестящи епохи в развитието на китайската лирика, автори на знаменити творби.

Преводите на Н. Джеров от френски са направени с внимание и добросъвестност. Преводачът е запазил простотата и искреността на песните и не се е отклонил от френския текст на Тсао-Шанг-Линг.

След антологията на японската лирика „Сини часове” новата антология на Н. Джеров „Цветът на прасковата” е ценен влог в нашата преводна литература.


в. „Литературен час”, 18.03.1936 г.