МАКЕДОНСКИТЕ РАЗКАЗИ НА ПЕТЪР ЗАВОЕВ

Васил Каратеодоров

Македония - тая земя на вечните сълзи и страдания, където мрачният Пирин и замислената Бабуна възвишават стан и вслушват в черната мъка, която притиска хората сред нощта на македонската робиня, - тая погребана наша земя заема твърде голямо място в литературата ни, а културната й роля за българското национално развитие и определение е огромно.

И в съкровищницата на литературата ни ние пазим вече „Песни за Македония”, „Хайдушки копнения”, „Хайдушки песни” и много хубави македонски разкази.

Предлаганият ни сега сборник „Моите стари съседи” от Петър Завоев е една вярна и оригинална картина на македонската идиличност през турското робство.

Без „Моите стари съседи” ние малко бихме знаели за „чудната прелест”, „винаги весела и забележителна”, която пада над тая земя; за яростната Отиня, която в своя бяс отвлича всичко по пътя; за огнените лъчи на македонското слънце, за модрите скали на Скокоте и зеления орман на Рибник, за мъглявия воал на зората над бреговете на Брегалница; за недокоснатите от цивилизацията хора, силни в своята вяра в доброто и мъдри в житейските си грижи.

Петър Завоев познава добре идиличния живот край бреговете на Отиня. Той е близък на тези странни хора, които описва в „Моите стари съседи”. Техните радости, веселби, сърдечни трепети и всичко, което ги трогва, той е успял да предаде в една форма, която привлича вниманието ни и ни кара да изживяваме прочетеното. Психиката на македонския българин през турско време в добре отразена в тези хубави разкази.

Но Петър Завоев не познава само българина. Вярното разкриване на турската душа с нейното дълбоко, азиатско вътрешно спокойствие и примирение пред всичко, турчинът навикнал само на охолност и безгранично безгрижие, е също едно от добрите качества на тая книга.

Петър Завоев е в близки връзки с македонския бит, който възсъздава правдиво и проникновено. Колко скъп е животът на малкия град, пълен със суеверие и фатализъм. Авторът притежава силно чувство към белетристичната композивност.

Разказите му са богати със свежест. Разказва непринудено и увлекателно.

„Моите стари съседи” е един интересен документ за македонския идиличен живот през турското робство.

——————————

в. „Македония”, г. 4, бр.511, 25.10.1929 г.