„В ОКОПИТЕ” – РАЗКАЗИ ОТ ДАМЯН КАЛФОВ

Васил Каратеодоров

Новият сборник разкази на Дамян Калфов „В окопите”, който издаде неотдавна библиотека „Завети”, разкрива в пълнота свежия му и интересен повествователен дар.

Той бележи сигурен възход на един белетрист с изключително виждане на живота, на един оригинален художник на словото, който умее да изобрази смешното в българската действителност.

Разказите, поместени в сборника, обхващат живота на войните на фронта. Дамян Калфов рисува с вещина и проникновение отделни картини от военната действителност, която почти навсякъде - чрез сполучливо заплитане на занимателна интрига - успява да създаде чист и ведър хумор.

В сборника „В окопите” личи преди всичко едно будно и внимателно око, което надниква във всички кътчета на баталния бит, във всички прояви на людете, които са изградили героичната епопея на войната и в събитията, които позволиха на българския войник да покаже своите народностни добродетели.

Добре обмислени и композирани, наситени с житейска правда, тези 16 разказа на Дамян Калфов багрят една внушителна картина, в които са намерили своето място, реалистично изобразени и майсторски осветлени - дългът, саможертвата, приятелството, героизмът.

Светът, в който Дамян Калфов ни въвежда с новата си книга „В окопите” е свят, в който доминират интимни изживявания.

В него деятелният елемент е чувството, в него гласът на сърцето обикновено е изместил разсъдъчните колебания и умуванията.

Населен с герои, които отдават значение изключително на това, което им повеляват дългът и чувството, той привлича със своята близост до природата, с първичната си свежест.

Наистина, в разказите на Дамян Калфов празничността е на преден план, изтъкната и силно подчертана. Тя се излъчва от действията на почти всички герои, макар да са люде от различни социални и духовни категории, а в някои разкази и представители на различни народи.

В сборника „В окопите” Дамян Калфов окръгля физиономията си на темпераментен и интересен разказвач, изобразител на многобагрени и сочни картини, в които блести и познаване на живота, и разбиране на човешкото сърце, и сполучливо художествено портретиране, и усет за език.

Наблюдателен психолог и вещ аналитик, Дамян Калфов приковава вниманието на читателя и с топлотата, която излъхват неговите разкази из живота на войните.

Тя се излъчва отвсякъде: и когато изобразява смешното в постъпки и характери, и когато везе пъстра плетеница из впечатления и изживявания, и когато рисува люде в досег със смъртта на бранните полета или люде, далеч в тила.

Оттук - и тая чудна прелест, която вее от разказите му. Оттук - и тая сила, която притегля читателя и го държи в постоянно напрежение до прочитане на цялата книга.

——————————

в. „Литературен глас”, г. 10, бр. 380, 02.02.1938 г.