„ХАЙДУТИН МАЙКА НЕ ХРАНИ”

Васил Каратеодоров

„Хайдутин майка не храни”, роман от Орлин Василев, Библиотека „Завети”, кн. 4-6, 1937.

Новият роман на Орлин Василев пресъздава една от най-интересните страници от нашата история: времето на хайдутството, ония усилни години, когато из недрата на народа израстват мощни и сурови личности, решени да се борят на живот и смърт, за да закрилят потиснатите си бащи и братя и озлочестените си майки и сестри.

Върху фона на това героично време писателят е смогнал не само да пресъздаде живота, личната драма на Страхил войвода, когото народната песен възпява като страшен хайдутин, но и да изобрази премеждията и устремите на едно чисто народно движение, което блести с кристалния си идеализъм и със светлата си вяра в тържеството на правдата.

Романът „Хайдутин майка не храни” разкрива богатото дарование на Орлин Василев.

Добре композиран, увлекателен, написан след подробни проучвания на хайдутското време и психологията на хайдутина, той бележи сигурен възход в развитието на писателя.

——————————

в. „Огнище”, бр. 2, г. 1, 1937 г.