Г. П. СТАМАТОВ – „РАЗКАЗИ”

Васил Каратеодоров

Белетристиката ни не знае по-добър познавач на градския живот от Г. П. Стаматов. Неговите хубави разкази са изтъкани върху психиката на градската ни интелигенция.

Съвременната наша действителност с нейните понятия за живота, морала, любовта и дълга е най-вярно разказана в неговото творчество. Животът за Г. П. Стаматов е един миражен сън, преплетен с кошмарни видения и лъжи.

Трагичното у него произлиза от вечната измама, която дебне героите му на всяка стъпка. Предлаганият том разкази е есенцията на Стаматовото творчество. В тях най-добре проличава оригиналният му белетристичен похват и широката му композитивна способност.

Особено ярко отразени са тези качества в „Малкия Содом” и „Паладани”. В първия разказ белетристът с голямо майсторство изнася конфликта между отделната личност и обществото след голямата война.

Г. П. Стаматов разкрива смело важни психологически и социални проблеми. Със свойствената му голяма реалистична наблюдателна способност той прониква в най-тайните кътчета на човешката душа, за да изтръгне изповедите и инстинктите й. Злото за белетриста е навсякъде.

В странния му ироничен поглед, с който наблюдава живота, са отразени разочарованието и примирението от житейската жестокост.

Г. П. Стаматов разказва просто и увлекателно. Езикът му е много богат. Диалогът, с който често си служи - пружинен.

Време е и останалите разкази на Г. П. Стаматов да видят бял свят в също такива красиви томове.

——————————

сп. „Листопад”, г. 10, бр. 8, септември 1929 г.