Петър Василев

Петър Василев е роден на 4.07.1937 година в село Хухла, Ивайловградско. Завършва българска филология в Софийския университет и двегодишен курс по журналистика. Учител в Родопите, зам.-главен редактор на вестник “Нов живот”, председател на Клуба на дейците на културата в Кърджали. Заместник-главен редактор на литературния алманах “Юг” и дългогодишен председател на Дружеството на писателите в Хасково. Автор на поетичните книги „Бригадирът и летният дъжд” (1963); „Детелина, разковниче мое” (1967); „Да бъда гражданин” (1970); „До следващия подвиг” (1975); „Лично бреме” (1980); „Сред дъх на свобода” (1982); „За хора като мен” (1983); „Семеен празник” (1986); „Млади времена” (1987); „Южна тераса” (1987); „От сетната метафора взривен” – книга със спомени за поета Иван Николов (1999); „Рана” (2002); “Не само хляба” (2007). Член на СБП. Живее в Хасково. Умира на 17 март 2020 г.


Публикации:


Електронни книги:

ПОЩАДЕНОТО/ брой 122 ноември 2019


Поезия:

В ДЕКЕМВРИ, ПОДИР СТО ГОДИНИ/ брой 13 октомври 2009

СВАТБИ/ брой 14 ноември 2009

ЧУДО/ брой 15 декември 2009

ГЛАС/ брой 27 март 2011

СЛЕД ГОДИНИ/ брой 34 ноември 2011

БАЛАДА ЗА ВНОСНИТЕ ОБУЩА/ брой 46 декември 2012

КЛЮЧ/ брой 47 януари 2013

ЮЖНА ТЕРАСА/ брой 48 февруари 2013

МОРЕ/ брой 50 април 2013

ГРУЗИНСКА ТРАПЕЗА/ брой 57 декември 2013

ОРИС/ брой 62 май 2014

ЦИГАНСКО ЛЯТО/ брой 64 юли 2014

ГОЛГОТА/ брой 65 септември 2014

ДИАГНОЗА/ брой 71 март 2015

ВРЪХ/ брой 73 май 2015

УСЕЩАМ, ЧЕ С БОИТЕ ПРЕКАЛИХ…/ брой 74 юни 2015

ПРАЗНИЧЕН ЕПИЗОД/ брой 96 юни 2017

СЪН/ брой 109 септември 2018

ВНЕЗАПНА ДИАГНОЗА/ брой 111 ноември 2018

ДОДЕТО ИМАМ ВРЕМЕ/ брой 120 септември 2019

НЕЗНАЙНИЯТ ВОИН/ брой 138 май 2021


Проза:

ПОЩАДЕНОТО - І/ брой 48 февруари 2013

ПОЩАДЕНОТО -ІІ/ брой 52 юни 2013

ПОЩАДЕНОТО - ІІІ/ брой 56 ноември 2013

ПОЩАДЕНОТО - ІV/ брой 62 май 2014

ИЗ „ПРОШАРЕНИ СТРАНИЦИ”/ брой 100 ноември 2017


Публицистика:

ДОСТОЕН КНИЖОВНИК/ брой 55 октомври 2013


Интервю с Петър Василев:

ПЕТЪР ВАСИЛЕВ: „ДАНО ГЕНЪТ НА СВОБОДОЛЮБИЕТО НИ ОТНОВО ИЗБУХНЕ…”/ брой 80 януари 2016


Критика за Петър Василев:

БОЛКА ЗА НЕСЪВЪРШЕНСТВОТО НА СВЕТА/ автор: Мина Карагьозова/ брой 29 май 2011

РЕЧИ СИ, ПОЕТЕ: „КАКВОТО НЕ БЕШЕ - НЕ БЕШЕ!”/ автор: Иван Енчев/ брой 34 ноември 2011

ЗА БЪЛГАРСКАТА ОРИС - С БОЛКА И С ГНЯВ/ автор: Димитър Златев / брой 49 март 2013

ПОЕЗИЯТА КАТО ЖИВОТ/ автор: Таньо Клисуров/ брой 116 април 2019

КОГАТО ХРАМЪТ НА ИЛЮЗИИТЕ РУХВА/ автор: Георги Майоров/ брой 117 май 2019


За Петър Василев:

БОЛНИЦА/ автор: Иван Гочев/ брой 14 ноември 2009

ДЕЛИКАТЕН ЧОВЕК И ПОЕТ ПО ПРИЗВАНИЕ/ автор: Иван Енчев/ брой 150 септември 2022


АЛБУМ