Иван Стефанов

Иван Стефанов е роден през 1939 г. в село Васил Левски, община Карлово. Архитект. Участва в десетки изложби – архитектура, живопис, скулптура, графика. Участва и в повече от сто и петдесет наши и международни конкурса. Стотици са проектираните и изградените по неговите проекти сгради. Един от тези проекти е голямата художествена галерия “Илия Бешков” в Плевен и целият комплекс пред Скобелев парк. Над 50 негови проекти са публикувани у нас и в чужбина, някои от тях са в учебните програми на много институти по света. Архитект Иван Стефанов винаги е обичал литературата и изкуството, с писане се занимава отдавна, но едва преди няколко години сериозно решава да издаде своите разкази в книги. Автор е на сборниците „Песента на авлигата”, „Ескизи с въглен”,  – „Рапсодия в черно” (албум със сатирични рисунки) и “Силуети”. Член е на Съюза на независимите писатели в България.


Публикации:


Поезия:

БЕЗНАДЕЖДНОСТ/ брой 79 декември 2015


Проза:

СЪН/ брой 12 септември 2009

ЦИГАНСКА РАБОТА/ брой 13 октомври 2009

КУКУВИЦА/ брой 14 ноември 2009

СМУТ/ брой 30 юни 2011

РЕМИНИСЦЕНЦИЯ/ брой 31 юли 2011

ПРАЗНИК/ брой 34 ноември 2011

БЛЯН/ брой 35 декември 2011

ЗВЯР/ брой 36 януари 2012

КУЧКА/ брой 37 февруари 2012

НЕДОБИТО КУЧЕ/ брой 38 март 2012

ИКОНА/ брой 40 май 2012

ВКАМЕНЕНА ПЕСЕН/ брой 46 декември 2012

ПРИЗНАНИЕ/ брой 47 януари 2013

ОТКУП/ брой 51 май 2013

СТРАЖАТА/ брой 51 май 2013

МИТ/ брой 52 юни 2013

САМОТА/ брой 57 декември 2013

ДИАГНОЗА/ брой 64 юли 2014

УЖАС/ брой 65 септември 2014

ИКОНОСТАС/ брой 66 октомври 2014

ВАН ГОГ/ брой 70 февруари 2015

СВАТБЕН ПОДАРЪК/ брой 72 април 2015

ЧЕТИРИ РАЗКАЗА/ брой 76 септември 2015

ЧЕТИРИ РАЗКАЗА/ брой 81 февруари 2016

ТРИ РАЗКАЗА/ брой 82 март 2016

ТРИ РАЗКАЗА/ брой 85 юни 2016

ЧЕТИРИ РАЗКАЗА/ брой 87 септември 2016

НЕДОГОРЯЛ ФАС/ брой 93 март 2017

ДВА РАЗКАЗА/ брой 108 юли 2018

ДВА РАЗКАЗА/ брой 112 декември 2018

СЪМНЕНИЕ/ брой 113 януари 2019

ДВА РАЗКАЗА/ брой 114 февруари 2019

РАЗКАЗИ/ брой 126 март 2020

РАЗКАЗИ/ брой 126 март 2020

РАЗКАЗИ/ брой 128 май 2020


Интервю:

КОЙ ПИШЕ ДНЕС ТРИЛОГИИ/ брой 16 януари 2010


Критика за Иван Стефанов:

“ЕСКИЗИ С ВЪГЛЕН” И “РАПСОДИЯ В ЧЕРНО” НИ ПРЕДЛАГА ИВАН СТЕФАНОВ/ автор: Татяна Любенова/ брой 16 януари 2010

КЪСИТЕ РАЗКАЗИ НА ИВАН СТЕФАНОВ. ЕРОЗИЯ НА МАЛКАТА СРЕДА/ автор: Ангел Христов/ брой 89 ноември 2016