СЪМНЕНИЕ

Иван Стефанов

Откриха го!

Потупаха ме по рамото!

Добре било!

Приличал си!

Разотидоха се…

Останахме само двамата, като някога, преди години, когато, докато можеше, рисуваше, когато и го приемаха, и го подиграваха, и го отминаваха, и го мислеха за луд.

Купуваха го, макар и за стотинки, и преживяваше!

С годините се промени, попрегърби, закуцука, запрепъва се, скри се, потъна в полусрутена къща, притихна, броеше стотинките дали ще стигнат за хляб.

Забравиха го, изоставиха го и го изнесоха от там, да го заровят нейде, където и трева да не никне на праха му.

Поникнаха бурени.

Изминаха години…

Той в буренака, картините му и в галерии, и в замъци, и в палати, търсеха се, препродаваха се, и не за стотинки, а за жълтици и името му нашумя.

И от срам ли, или че са поумнели, тогава решили, и да го удостоят и да го увековечат, та ме извикаха, да го изтипосам!

И го изтипосах!

Отляха го от бронз, полираха го!

Заблестя, засия!

Качих го на постамент от лъскав, полиран гранит.

Пред него, припалвам цигара от цигара, обикалям, гледам.

Скелет, наметнат с нещо!

Приведен, подпрян на тояжка,…

Отгоре глава - голяма, гола, ръбата!

Той е, прилича си.

Прилича си, но не говори!

Нещо както трябва не съм направил и пак, като всеки път, когато завърша нещо и застана пред него, да го огледам, ми се приисква отново да го започна.

И пак, като го завърша, няма ли пак същото да направя?

Сигурно.

Навици.

И съмнение - стана ли, не стана ли?

Гледам, мисля си…

Какво пак не направих, какво няма, та не проговаря?

Пак припалвам, пак примижавам.

Приведох се, нещо като въглен съгледах и не разбрах, ни кога го взех, ни кога под името му надрасках:

„Умрях от глад!”

Отдръпнах се!

И го чух!

Проговори!

Изтръпнах!

Нима?

Нима направих нещо, от никого неправено?

Нима ще вляза в историята с шедьовър?

Гледам, гледам, но…

Пак ме загриза съмнение!

Какво му е оригиналното?

Това, у нас, може да се изпише под хиляди имена.

И под моето.

Нима пак сгреших?

Какво ми поръчаха?

И какво направих?

Паметник на един човек ли?

Паметник на един народ ли?