Мирослава Панайотова

Мирослава Панайотова е родена на 10 октомври 1955 г. в гр. Първомай. Завършила е българска филология и преквалификация по английски език в ПУ „Паисий Хилендарски”. Публикувала е стихове, разкази, приказки, афоризми, есета, критика, преводи и журналистически материали в периодичния печат и в сборници. Издала е следните книги със стихове: „Нюанси” (1994), „Бог на сетивата” (2005), „Стомна” (2014), „Шепот на листа” (авторски брой № 39 на международното списание „Содружество”, 2017), „Чувството зелено” (2018), „Старите неща” (електронна книга, 2018), както и две книги с художествена проза „Край, а после начало” (2018), и „Пътеката на любовта” (2018) и една електронна книга с афоризми „Закони на общуването”. Член е на Съюза на независимите български писатели и на Международната асоциация на независимите писатели „Содружество”. Нейни стихове са преведени на гръцки, английски и испански език.


Публикации:


Поезия:

ТРЕВИТЕ НА НОЩТА/ брой 119 юли 2019

В ПОЛЕТО/ брой 120 септември 2019


Преводи:

Захарула Гайтанаки - НА РЪБА НА АСФАЛТА/ брой 119 юли 2019

Емили Дикинсън - 11 СТИХОТВОРЕНИЯ/ брой 119 юли 2019

Захарула Гайтанаки - ИГРАТА НА РАДОСТТА/ брой 120 септември 2019