ИГРАТА НА РАДОСТТА

Захарула Гайтанаки

превод: Мирослава Панайотова

ИГРАТА НА РАДОСТТА

Да намерите радост
навсякъде, във всичко,
с всички неща
щастливи да се чувствате.

Дори едно нещо
незначително
има какво
да ви предложи.

Ако сте изпълнени с радост
и чувствата ви преливат,
тогава винаги ще бъдете
победители.

Защото в играта на радост
губещи не съществуват.


МИСЛИ ЗА НАС,

“Отвори ни, ние сме гладни.
И къде другаде да отидем?
Ако имаш малко хляб,
дай ни да ядем.

От твоя квартал сме,
бездомни котета,
сложи ни вода за пиене,
ние сме от бедните.

Ако искаш, мисли за нас,
ние чукаме на вратата ти,
дай ни чиста вода
и нещо за ядене.”

През тези дни топли,
за тези, които не го знаят,
както хората,
така и животните страдат.