„В ОЧАКВАНЕ НА ГОДО” ОТНОВО

Али Абу Хатаб

превод: Мирослава Панайотова

„В ОЧАКВАНЕ НА ГОДО” ОТНОВО

Аз, в началото на разстоянието, го чаках.
Като победен пророк
Скорпионите на времето ме хапеха
Думите от дивата ера ме замеряха с камъни
Слабостта се разпространяваше в скалите
Казах, че трябва да дойде
Но те ме оставиха
Изчаках докато се изпарят датите
…..
Нищо не дойде освен смъртта


ЗАЩО „НЕ МОГА ДА ПИША”?

(1)
Защото съм по-силен от идеята
и по-слаб от езика.

(2)
Защото съм по-голям от илюзията
и по-малък от факта.

(3)
Защото съм по-ясен от небитието
и по-неясен от битието.