ПАРАДИГМИ

Басант Дас

превод: Мирослава Панайотова

***
любовта ми не е протест
нито неговия символ
това не е борба с нищо
нито се стреми да донесе нещо ново

любовта ми е просто
изключително чувство
на обикновен човек

но все още имам нужда
от парче от твоето сари
да завържа около врата си
за да се предпазя от злото


***
дори когато казвам
„това са само думи”
не възнамерявам да я нараня
каквото и да напиша са моите чувства
чувствата ми свързани с нея

но каквото и да напиша
прави дупчици от игла в подметката й

това е само моята безпомощност
не нейната съдба