Стефан Станчев

Стефан Петров Станчев, български писател, есеист, критик и читалищен деец, е роден на 07.04.1907 г. в гр. Казанлък. Завършва търговска гимназия в Бургас през 1927 г. и библиотечни курсове в Казанлък (1934), Ловеч (1935) и София. Работи в библиотеките на Бургас и София и като редактор в различни издания. Издава сп. “Провинция” (1930-1931) в Бургас. Редактор на “Български книгопис” (1945-1948). Главен редактор на сп. “Кино и фото” (1950-1954), сп. “Турист” (1956-1978). За пръв печата през 1929 г. в сп. “Часове”. Сътрудничи на “Вестник на жената”, “Светлоструй”, “Провинция”, “Гребец”, “Българска мисъл”, “Читалище”, “Съдба”, “Български турист”, “Ведрина” и др., а след 09.09. 1944 г. - на в. “Отечествен фронт”, сп. “Читалище”, “Турист” и др. Член на СБП от 1941 г. Книги: “Поломена стрелка” (стихове, 1929), “Дружба” (стихове, 1930), “Тракийски песни” (стихове, 1934), “Моряк” (стихове, 1935), “Димчо Дебелянов. Поет на спомена” (1937), “Сребърни везби. Опити” (есета, 1940), “Черноморянче” (стихове, 1940), “Живият Паисий” (есе, 1941, 1942), “Разковниче в сърцето” (есета, 1941), “Медено кавалче” (стихове за деца, 1941), “Родна земя” (очерк, 1943), “Пушкин. Критично-биографичен очерк” (1947), “Руски албум. Литературни портети и есета” (1947), “Софийски часове. Литературен дневник” (1948), “Библиотечно ръководство” (1949), “На раздумка. Пътеписен дневник” (1959), “Под ясно слънце. Пътеписи” (1962), “Котел. Исторически очерк” (1963), “Автобус 95″ (1964), “Турист на 50 години” (доклад, 1965), “Странджанският край. Исторически очерк” (1966), “Майстор Кольо Фичето. Романизовна биография” (1971), “Дневник в зелено и синьо” (1975), “Разказ за Жеравна” (1975), “Пътуване в дружбата. Пътеписи” (1977), “Зелени ветрове” (есета и пътеписи, 1987). Умира на 28.09.1991 г.


Публикации:


Поезия:

ПРИКАЗКА/ брой 51 май 2013

РАЗГОВОР/ брой 66 октомври 2014

МОРЯШКО СЪРЦЕ/ брой 84 май 2016

ЦAРЕВA РEКA/ брой 90 декември 2016

ИЗ ЦИКЪЛА „ПОСВЕЩЕНИЯ”/ брой 99 октомври 2017


Проза:

ИЗ “ХРОНИКА ОТ НИКОПОЛ”/ брой 21 юни 2010


Критика:

ИСТИНАТА/ брой 52 юни 2013

ИВАН КАРАНОВСКИ/ брой 64 юли 2014

ХРИСТИНА СТОЯНОВА - „ЛЮБОВ И СЪДБА”/ брой 104 март 2018

ЗА ПЕЮ К. ЯВОРОВ/ брой 114 февруари 2019

ВЛАДИМИР ПОЛЯНОВ/ брой 114 февруари 2019

ДИМИТЪР АДЖАРСКИ - „ПО БЕЛИЯ ДРУМ”/ брой 144 януари 2022

БЪЛГАРСКИ ЕСЕИЗЪМ/ брой 166 март 2024

ЕДИН РОМАН ЗА ВОЙНАТА/ брой 167 април 2024


Публицистика:

СЪРЦЕТО НА ХУДОЖНИКА/ брой 106 май 2018

ВЪЗВИШЕНИЯТ ПУШКИН/ брой 118 юни 2019


Литература за деца:

ДРУГАРИ/ брой 73 май 2015

ЦАРЕВА РЕКА - РОПОТАМО/ брой 100 ноември 2017

СЪНЛИВОТО ПЛАШИЛО/ брой 108 юли 2018

ЧАЙКИ/ брой 120 септември 2019

ГАТАНКА/ брой 122 ноември 2019

КОЛЕДАРИ/ брой 123 декември 2019

НЕКАНЕНАТА ГРОЗДОБЕРАЧКА/ брой 124 януари 2020


Преводи:

Сергей Викулов - ПЛУГ И БРАЗДА/ брой 41 юни 2012


За Стефан Станчев:

ПОД ЛОДКАТА МИДИТЕ ПЕЕХА, А НИЕ МЕЧТАЕХМЕ С ТЯХ…/ автор: Георги Николов/ брой 16 януари 2010

СИНЯТА СТАРА “ПРОВИНЦИЯ”…/ автор: Георги Н. Николов/ брой 18 март 2010

„МОРЯК” ОТ СТЕФАН СТАНЧЕВ/ автор: Добрин Василев/ брой 116 април 2019

СТЕФАН СТАНЧЕВ - „ТРАКИЙСКИ ПЕСНИ”/ автор: Павел Телчаров/ брой 118 юни 2019

СТЕФАН СТАНЧЕВ - „СРЕБЪРНИ ВЕЗБИ”/ автор: Димитър Стоевски/ брой 145 февруари 2022