ЧАЙКИ

Стефан Станчев

ЧАЙКИ

От морските мъгли
излитат бели птици -
на бързите вълни
далечните сестрици.

Родени призори,
целунати от слънце -
тях никой не дари
трохи, ни житно зрънце.

Те весело шумят
и гуркат се в морето,
крилата си потапят
и литват към небето.

Благословил е Бог
на чайките съдбата.
Затуй с вълшебен рог
привличат ги морята.

На гребени - вълни
живеят те безгрижно…
Изчезват из мъгли
далече, непостижно…

——————————

сп. „Нова картинна галерия”, г. 1, кн. 2-3, 1934 г.


ЕСЕН

Летят на юг, отиват към морето
и чезнат като облаци в небето.

Един след други, в зигзаг наредени,
едва личат краката им червени.

Към беломорските вълни игриви
отлитат щъркелите обичливи,

че есенният вятър ги подгони
и потъмни лазурни небосклони.

——————————

сп. „Нова картинна галерия”, г. 2, кн. 2, октомври, 1935 г.


ЕСЕН

Като приказни коне крилати
над морето облаци летят.
Пискат с гласовете си познати
птиците летящи над градът.

Техният безкраен път тъмнее
в заника на слънчевия плам,
надалече, гдето се синее
гордият планински гребен, сам.

И шуми тъжовно ширинето,
и шуми небесния простор.
Птиците пътуват към морето,
птиците изпраща моят взор…

——————————

сп. „Нова картинна галерия”, г. 4, кн. 1, септември 1937 г.


НА ДЯДО ВАЗОВ

Няма по-добра в света
от земята родна!
Тя е истина, мечта
и земя свободна.

Да изпълним тоз завет,
най-свещен в сърцата -
на народния поет,
който спи в земята!

И поетът ще живей,
ще ни вдъхновява,
с любовта си ще ни грей
за живот и слава!

——————————

сп. „Картинна галерия”, г. 8, кн. 1 , 1941 г.