СЪНЛИВОТО ПЛАШИЛО

Стефан Станчев

(приказка)

Плашилото-Страшилото
в лозето стърчало.
Загърнато
в чергилото,
ден и нощ мълчало.

Косенцето-Босенцето
гроздето кълвало.
Зайченцето-
Байченцето
само го видяло.

Лисицата-хитрицата
само се засмяла.
За храница
на душица
зайчето изяла.

Шеговито, дяволито
Косето летяло.
Уморено, запъхтяно,
на почивка спряло.

Кумицата-Лисицата
хитро се засмяла.
И Косенцето-
Босенцето
лакомо изяла.

Плашилото-Страшилото
нищо не видяло.
Загърнато
в чергилото,
непробудно спяло…

——————————

в. „Славейче”, бр. 2, 1936-1937