ВЛАДИМИР ПОЛЯНОВ

Стефан Станчев

Първата стъпка на всеки писател е винаги едно увлечение. Той тръгва след озарението и чрез тяхното дело иска да намери своя път в живота.

Даровитият писател обаче скоро намира себе си и поема със своя стъпка своя път.

Владимир Полянов започва писателската си дейност под заслона на модерната немска литература и в първите му разкази ние слушаме дълбоките и сложни гласове на непознати хора, чужди на нашата действителност.

Но неговото отношение към нашия живот, богат на въпроси от психологическо естество, скоро преобразява и неговия разказ.

И в светлината на своя мироглед, писателят успява да изясни за себе си и много душевни въпроси и да се докосне до много загадки, невложени още в нашата литература от предходниците му.

Творческият темперамент на Владимир Полянов се отразява във всяка книга.

Писателят любопитства за невидимото, извън нещата и явленията, необикновеното в делничния живот.

Героите му носят винаги един втори човек у себе си, разполагат сякаш с ирационални сили, действат под упойката на един грях, на една лъжа, на един случай или на една съдба.

В търсене на душевното неговите „странни хора” чувстват много тежко и мислят много нелогично. Основна стихия у тях е еротичният нагон, на когото робуват. Душите им наистина боледуват, както боледува времето, в което се раждат.

След тази писателска синтеза писателят напуща своя темперамент и се подчинява на разумната воля на своята личност.

Идеите му за живота показват прагматически противоречия, които намират своето рухо в последните му разкази и романи.

Тяхното драматическо напрежение, свързано с мъжественото начало в живота, превръща героите му в борци, комедията на живота - в драма, а разказът - в сценична действителност.

В своите романи писателят вече е и портретист на нашето време, чийто пулс той прислушва в градския живот.

И затова може би той има толкова действие в своите творби, толкова драматизъм и динамика в разказите и романите си.

А неговият сдържан стил и неговият измерен диалог завършват с най-хубави черти образа му на писател и поет.

——————————

в. „Вечерна бургаска поща”, г. 9, бр. 2749, 20.10.1937 г.