КОЛЕДАРИ

Стефан Станчев

Песен пеят, Бога славят
и сърдечно благославят:
„Станенине, господине,
стани, порти отвори ни.
Добри гости сме, юнаци,
добри гости, коледарци.
Тръгнали сме чак от снощи -
в тези дълги зимни нощи,
тръгнали сме от морето,
дето свършва се небето -
да ви търсим кой къде сте,
да ви носим добри вести:
от Бога ви много здраве,
Бог добро да ви направи.
Златни да ви са ралата,
жътвата да е богата.
Кило жито - за жълтица,
мяра вино - за сребрица.”
И събрали скъпи дари,
път пътуват коледари.
Да ги отведе звездата
при Исуса в планината.

——————————

сп. „Картинна галерия”, г. 8, кн. 2, 1941 г.