Йордан Ковачев

Йордан Методиев Ковачев, български писател и преводач, е роден на 18.10.1895 г. в гр. Пещера в семейство на изселници от Македония. Завършва основно образование в Пещера, гимназия в Пловдив (1913) и право в СУ “Св. Климент Охридски” (1918 г.). Живее в Пловдив, работи като адвокат. За пръв печата разкази през 1919 г. в сп. “Възраждане”. От 1934 г. е председател на групата на провинциалните писатели, на който пост остава до вливането на групата в СБП. Преводач от руски и френски език. Автор на стихове, разкази, пиеси. Заедно със Стоян Андрейчин издава “Международен сборник Лев Толстой” (1936). Съчинения: “Моето утро” (стихове, 1924), “На невидими струни” (стихове, 1926), “Искри” (разкази, 1929), “Изпуснати хора” (драма, 1932), “Златни капки” (разкази и легенди, 1934, ІІ издание - 1942), “На борба с бедността” (1934, 1942), “Озарение” (стихове, 1938), “Рог жълтици” (комедия, 1945). Превежда от руски език поезията на Фьодор Тютчев (1935, 1956), Михаил Лермонтов (1941), Сюли Прюдом (1945), С. Надсон (1962) и мн. др. Умира на 19.02.1966 г. в гр. Пловдив. През 2022 г. излиза романът му “Така започна животът”, писан в периода 1952-1957 г., където се разкриват първите 15 г. от младостта на писателя в градовете Пещера и Пловдив.


Публикации:


Поезия:

ПУСТОГОРИЕ/ брой 48 февруари 2013

НА ГРОБА НА РАКИТИН/ брой 66 октомври 2014

ЗЕМЯ/ брой 88 октомври 2016

УСМИХНИ СЕ, МЪЧЕНО СЪРЦЕ…/ брой 91 януари 2017

ИЗ „НА НЕВИДИМИ СТРУНИ” (1926)/ брой 92 февруари 2017

О, РАЗЛЕЙ СЕ, РАДОСТ МОЯ…/ брой 97 юли 2017

ДРУМ ДРУМУВАТ ДРУГОЗЕМЦИ ЛИХИ…/ брой 100 ноември 2017

БУРНА Е ДУШАТА МИ, ДЕТЕ…/ брой 103 февруари 2018

ИЗНУРЕНИ ОТ ЖИВОТА…/ брой 105 април 2018

СЛЪНЧЕВА МЪКА/ брой 108 юли 2018


Публицистика:

ПРЕДГОВОР КЪМ „ИЗБРАНИ СТИХОТВОРЕНИЯ” НА СЮЛИ ПРЮДОМ/ брой 42 юли 2012

ГЕОРГИ С. ШОПОВ/ брой 106 май 2018


Критика:

„ИЗ СРЪБСКИТЕ ПОЕТИ” ОТ СТОЯН ГЕОРГИЕВ/ брой 108 юли 2018


Литература за деца:

ТЕЛЕФОН/ брой 101 декември 2017


Преводи:

Александър Пушкин - ПТИЧКА/ брой 37 февруари 2012

Фьодор Тютчев - БЕЗСЪНИЦА/ брой 42 юли 2012

Сюли Прюдом - „ИЗБРАНИ СТИХОТВОРЕНИЯ” (1945) - І / брой 42 юли 2012

Сюли Прюдом - „ИЗБРАНИ СТИХОТВОРЕНИЯ” (1945) - ІІ/ брой 43 септември 2012

Сюли Прюдом - „ИЗБРАНИ СТИХОТВОРЕНИЯ” (1945) - ІІІ/ брой 44 октомври 2012

Михаил Лермонтов - МОНОЛОГ/ брой 45 ноември 2012

Александър Сергеевич Пушкин - СЕЛО/ брой 55 октомври 2013

Михаил Лермонтов - КОРАБ/ брой 89 ноември 2016

Фьодор Тютчев - SILENTIUM/ брой 93 март 2017

Александър Сергеевич Пушкин - ГАТАНКА/ брой 102 януари 2018


Критика за Йордан Ковачев:

„ОЗАРЕНИЕ” - СТИХОВЕ ОТ ЙОРДАН КОВАЧЕВ/ автор: Делчо Василев/ брой 91 януари 2017

ТЮТЧЕВ НА БЪЛГАРСКИ/ автор: Симеон Гатев/ брой 107 юни 2018

„ЗЛАТНИ КАПКИ” ОТ ЙОРДАН КОВАЧЕВ/ автор: Цвятко Петков/ брой 108 юли 2018

„ИЗПУСНАТИ ХОРА”/ автор: Борис Наков/ брой 108 юли 2018


За Йордан Ковачев:

“ПРАВЕДНИЯТ Е ВЕЧЕН ПАМЕТНИК”/ автор: Йордан Нанчев/ брой 9 май 2009

ЙОРДАН КОВАЧЕВ КАТО ПРЕВОДАЧ – ФАКТИ И ПОЗОВАВАНИЯ/ автор: Йордан Нанчев/ брой 13 октомври 2009