ГЕОРГИ С. ШОПОВ

Йордан Ковачев

На 7 срещу 8 т. м. почина добре известният книгоиздател, преводач и почитател на Толстоя Георги Шопов. Жизненото дело на покойния предстои тепърва да бъде разгледано и оценено.

Онова, обаче, което е най-характерно за него, е обстоятелството, че до книгоиздателската дейност той достигна поради своите идейни търсения.

Обикнал и направил своя идеологията на Л. Н. Толстоя, той я понесе с всичкия жар, на който бе способен.

Като предан толстоист той пръв в България отказа да служи войник. Неговият отказ го свързва с Толстоя, с когото кореспондираше, а когато излезе от затвора, със списанията „Лев Толстой” и „Живот”, заработи за своите идеи.

Постепенно той създаде голямото книгоиздателство „Живот”, което първо даде големите романи на Толстоя, Достоевски, Сенкевича, Тургенева и много други ценни книги из световната книжнина.

Започнал своята книгоиздателска и книжарска дейност, обикаляйки с чанта и количка цялата страна, той я завърши пак така, защото тежките години разориха Г. Шопов и го докараха до крайна бедност.

Обаче бедността и тежката болест, от която страдаше, не сломиха тоя непоклатим ентусиаст.

Напротив, те разгоряха неговата жажда за работа и той обиколи едва ли не няколко пъти всички градове и по-големи села.

Навсякъде той носеше ентусиазъм и вяра.

Мнозина са онези, които с горчива скръб ще научат, че Георги Шопов няма да извиси своята гръмовита и увлекателна реч, за да им разкаже с любов и вещина за голямото и религиозно дело на своя учител.

——————————

в. „Литературен глас”, г. 5, 19 ноември 1932 г.