ГАТАНКА

Александър Сергеевич Пушкин

превод: Йордан Ковачев

Не на човека от ръката,
със разноцветни светлини,
строен е мостът над водата,
що чудно грей във висини.
Разпънали платна шумящи,
под него кораби летят,
но по настилките блестящи
до днеска хора не вървят!
Вървиш ли, той се отстранява,
но неподвижен навсегда,
със своя ручей се явява
и чезне с него без следа.

——————————

сп. „Детски живот”, кн. 5, 1931-1932 г.