Христо Кацаров

Христо Георгиев Кацаров, български поет, белетрист, драматург и културен деец, е роден на 27.10.1923 г. в село Люляк (преди с. Нова махала), Старозагорско. Завършва средно образование в мъжката гимназия „Иван Вазов” в Стара Загора. Следва известно време право в Софийския университет. Работи в читалищата „Родина” и „Св. Климент Охридски” - Стара Загора, където води и литературен кръжок. Член на редколегията на алманах „Хоризонт”, сп. „Участие” и в. „Литературен глас”, издавани в Стара Загора. Член на СБП. Автор на стихосбирките: „Сърце под ямурлука” (1958), „Селски песни” (1961), „Сто работни вола” (1963), „Есенна тишина” (1976), „Облакът ми е закрила. Избрани стихотворения” (1983), „Свирката на пастиря” (1986), „Сняг и дъжд” (1990), на книгите с миниатюри и есета „Път до село” (1979), „Преселници” (1982) и „Второто пришествие” (1994). В драматургията се изявява с пиесите „Студена земя” (1967), „Ние не сме сами” и „Земетръс”. Умира на 01.03.1994 г. През същата година посмъртно му е присъдено званието почетен гражданин на Стара Загора. През 2000 г. излиза книгата му „Второто пришествие” (миниатюри). На негово име се провежда конкурс за детска и юношеска поезия в Стара Загора. Стихове на поета Христо Кацаров са включени в антологиите „Стара Загора - градът на поетите” (2002), „Развиделяване” (2005), „Литературна антология Столетие” (2006).


Публикации:


Поезия:

ИЗ “СЪРЦЕ ПОД ЯМУРЛУКА“ /1958// брой 1 септември 2008

ИЗ “СЕЛСКИ ПЕСНИ” /1961// брой 1 септември 2008

ИЗ “СТО РАБОТНИ ВОЛА” /1963// брой 1 септември 2008

ИЗ “ЕСЕННА ТИШИНА” /1976// брой 1 септември 2008

НАИВНИЯТ/ брой 16 януари 2010

Из „ЕСЕННА ТИШИНА” (1976) - ІІ/ брой 45 ноември 2012

ДЪРВОТО/ брой 56 ноември 2013

ЛИПАТА/ брой 59 февруари 2014

ПЪТЕКА/ брой 63 юни 2014

ИЗ „СНЯГ И ДЪЖД” (1990)/ брой 74 юни 2015

ПЧЕЛИ/ брой 89 ноември 2016

ЛЯТО/ брой 97 юли 2017

ПЪДПЪДЪК/ брой 103 февруари 2018

ОРАЧ/ брой 113 януари 2019

СЛЕД СУША/ брой 115 март 2019

ВИЕЛИЦА/ брой 122 ноември 2019

ВОДАТА/ брой 125 февруари 2020

ПРОСТРАНСТВО/ брой 131 октомври 2020

ВЕЧЕР/ брой 134 януари 2021

ОВЧАРИ/ брой 135 февруари 2021

СЕЛЯНКИ/ брой 136 март 2021

ЗРЕЕЩА ЗЕМЯ/ брой 145 февруари 2022

АСФАЛТИРАНАТА УЛИЦА/ брой 146 март 2022

ЗВЕЗДНО НЕБЕ/ брой 149 юни 2022


Критика за Христо Кацаров:

ПЪТЯТ КЪМ ИСТИНАТА/ автор: Йордан Нанчев/ брой 11 юли 2009


За Христо Кацаров:

СПОМЕН ЗА БЕЛИТЕ АГНЕТА/ автор: Велчо Милев/ брой 16 януари 2010

НИШКА/ РАБОТЕН ВОЛ/ автор: Велин Георгиев/ брой 48 февруари 2013

КУЧЕТО/ ИЗБИВАНЕ НА КОСЪРИ/ автор: Стойчо Маджарски/ брой 69 януари 2015