ОРАЧ

Христо Кацаров

Живея на земята.
Земята е красива,
защото всяко лято
живота си разкрива.

Това, което има,
това, което може,
пред нас като любима
готова е да сложи.

При нея съм на служба -
ора нивя безкрайни
и знам, че няма дружба,
където има тайни!