ЛЯТО

Христо Кацаров

Аз по селски дните си живея.
Старите си навици отричам
и защото плодовете зреят,
Слънцето и лятото обичам.
И защото трябва да почине
оня, който винаги се труди,
аз очаквам вечерите сини
и зората - за да ме събуди.
О, ще бъде пусто на земята
и ще са поетите самотни,
ако няма плодоносно лято
и ги няма хората работни!