ОВЧАРИ

Христо Кацаров

Зобят овчарите с варено жито
белите си агнета в корито
и като с деца приказват нежно,
без да подозират, че ги слуша някой.
Като в приказка наоколо е снежно:
сеновали, кучета, кошари,
агнета, овце и мляко,
плява разпиляна и врабчета
сити. Нейде прозвънява
мелницата - царевица мели.

Връщам се при вас, овчари,
да заспя при агне като къпан
и след многобройните кланета
вашите овци да видя бели
и да кажа: - Господи, родиха!

Нож не нося и не искам тъпан
за овчарската си песен тиха.