Жеко Христов

Жеко Костадинов Христов, български поет, е роден на 18.10.1936 г. в село Тракия, община Опан, Старозагорска област. Целият му живот от ученическите години до последния дъх, минава в Стара Загора. От малък е изпратен в Стара Загора, където работи като шивашки чирак. Завършва местната Вечерна гимназия, хамалин е в книжарница „Светлина”. Програмен директор на Градския радиовъзел в Стара Загора в продължение на 14 години, секретар на Клуба на дейците на културата в града, заместник-главен редактор на алманах „Хоризонт”, председател на Дружеството на писателите - Стара Загора, член на редколегията на в. „Литературен глас”, главен редактор на списание „Участие”. Автор на единадесет поетични книги: „Клас върху паважа” (1965), „Между светкавица и гръм” (1971), „Участта на простите неща” (1975), „Трева на оградата” (1979), „Дъждовете се завърнаха” (1982), „Рецитал пред мама” (1985), „Усмивка, чиста като скръб” (1986), „Жител на нощта” (1992), „Мелодия за клавесин” (1996), „Антония и други любовни стихотворения” (1998) и „Повече ще кажат дъждовете и тревите” (2000). Член на СБП. Носител е на ордените „Червено знаме” и „Кирил и Методий”, на наградите „Стара Загора”, „Николай Лилиев” и др. Дългогодишен ръководител на средношколски литературно-творчески кръжок. Умира на 9.09.2003 г. Почетен гражданин на Стара Загора от 2003 г. През 2003 г. изд. Кота, Стара Загора отпечатва сборника му „Избрани стихотворения”.


Публикации:


Поезия:

ИЗ „КЛАС ВЪРХУ ПАВАЖА” (1965)/ брой 11 юли 2009

ИЗ „МЕЖДУ СВЕТКАВИЦА И ГРЪМ” (1971)/ брой 11 юли 2009

ИЗ „УЧАСТТА НА ПРОСТИТЕ НЕЩА” (1975)/ брой 11 юли 2009

ИЗ „ТРЕВА НА ОГРАДАТА” (1979)/ брой 14 ноември 2009

ИЗ „ДЪЖДОВЕТЕ СЕ ЗАВЪРНАХА” (1982)/ брой 14 ноември 2009

ИЗ „ЖИТЕЛ НА НОЩТА” (1992)/ брой 14 ноември 2009

ИЗ “МЕЛОДИЯ ЗА КЛАВЕСИН” (1996)/ брой 18 март 2010

ИЗ “АНТОНИЯ И ДРУГИ ЛЮБОВНИ СТИХОВЕ” (1998)/ брой 19 април 2009

ИЗ “ПОВЕЧЕ ЩЕ КАЖАТ ДЪЖДОВЕТЕ И ТРЕВИТЕ” (2000)/ брой 19 април 2009

НЕПУБЛИКУВАНИ ПРИЖИВЕ СТИХОТВОРЕНИЯ/ брой 20 май 2010

ИЗ “ПОВЕЧЕ ЩЕ КАЖАТ ДЪЖДОВЕТЕ И ТРЕВИТЕ” (2000) -ІІ/ брой 44 октомври 2012

ЩАСТЛИВЕЦ/ брой 65 септември 2014

МОЛИТВА/ брой 82 март 2016

СЕЛСКА ЦЪРКВА/ брой 96 юни 2017

АГОНИЯ/ брой 111 ноември 2018

РАЗСЪМВАНЕ/ брой 113 януари 2019

ИЗ „КЛАС ВЪРХУ ПАВАЖА” (1965) - ІІ/ брой 119 юли 2019

ИЗ „МЕЖДУ СВЕТКАВИЦА И ГРЪМ” (1971) - ІІ / брой 119 юли 2019

ИЗ „УЧАСТТА НА ПРОСТИТЕ НЕЩА” (1975) - ІІ/ брой 119 юли 2019

ИЗ „ТРЕВА НА ОГРАДАТА” (1979) - ІІ/ брой 119 юли 2019

ИЗ „ДЪЖДОВЕТЕ СЕ ЗАВЪРНАХА” (1982) - ІІ/ брой 120 септември 2019

ИЗ „ЖИТЕЛ НА НОЩТА” (1992) - ІІ/ брой 120 септември 2019

ИЗ „АНТОНИЯ И ДРУГИ ЛЮБОВНИ СТИХОВЕ” (1998) - ІІ/ брой 123 декември 2019

ИЗ „ПОВЕЧЕ ЩЕ КАЖАТ ДЪЖДОВЕТЕ И ТРЕВИТЕ” (2000) - ІІІ/ брой 124 януари 2020


Критика за Жеко Христов:

С УСЕЩАНЕ ЗА ВРЪХ/ автор: Йордан Нанчев/ брой 11 юли 2009


За Жеко Христов:

ПРИЯТЕЛИ/ автор: Рашко Стойков/ брой 28 април 2011


АЛБУМ