Александър Божинов

Александър Николов Божинов, български художник и писател, е роден на 24.02.1878 г. в Свищов. Създателят на българската художествена карикатура. Завършва живопис в Държавното рисувално училище в София (1896-1902), специализира в Мюнхен, Германия. Първите си карикатури печата във вестник „Смях и сълзи” (1898). Автор на много стихотворения, разкази, фейлетони, спомени, пътеписи, литературно-критически статии и рецензии. Сътрудничи на редица вестници и списания: „Вечерна поща”, „Сила”, „Демократически преглед”, „Съвременна мисъл”, „Камбана”, „Начало”, „Зора” и др. Редактира с Елин Пелин хумористичния български вестник „Българан” (1904-1909) и списание „Българан” (1916-1924), в. „Смях” и „Жлъч и смях”. Псевдоними: Унче Автономлиев, Бомбардек, Бисмарк ІІ, Гений № 3, Методи Генков, Камен Дерзкий, Лумпециус, Митрофан Голий, Нестроева сволоч, Не съм аз, Orlando, Savanarola, Septimi Sever, Sinus. Съчинения: „Лека нощ!” (1906), „Литературен сборник на Българановците. стъкмен от Андрей Протич, Елин Пелин и Ал. Божинов” (1906), „Злободневки. Стихотворна проза” (1921), „Златна книга за нашите деца” (1921), „Азбука за малките” (1926), „Минали дни. Спомени” (1958). Илюстрира много книги на български писатели. Работи и в областта на историята на изкуството. Дописен член на БАН (1929), редовен член на БАН (1941). Почетен гражданин на Свищов (1936). Председател на свищовската културна дружба в София. Спомага да се осъществи завещанието на Д. А. Ценов за откриване на търговска академия в Свищов. Директор на Института за изобразителните изкуства при БАН (1952-1953). Умира на 30.09.1968 г. в София. През 2015 г. изд. „Изток-Запад” издава книгата „Александър Божинов разказва”.


Публикации:


Поезия:

СТИХОВЕ/ брой 84 май 2016

ХРИСТО БОТЕВ/ брой 85 юни 2016

ЕПИТАФИИ НА СЪПРУЗИ/ брой 105 април 2018

МОДА/ брой 108 юли 2018

СЛЕД ИЗБОРИТЕ/ брой 113 януари 2019

ПОСМЪРТНО ЕХО/ брой 121 октомври 2019

ЕСЕН/ брой 136 март 2021

ЕДНА ДУША/ брой 167 април 2024


Проза:

ИЗ ЕДНА МОЯ ОРЪФАНА ТЕТРАДКА/ брой 84 май 2016

СРЕЩУ НОВА ГОДИНА/ брой 90 декември 2016

ФИЛОСОФИЧЕСКИ ИЗРЕЧЕНИЯ/ брой 101 декември 2017

ИЗ ЗАПИСНАТА КНИЖКА НА ЕДИН КЕЛНЕР/ брой 102 януари 2018

ПАК ЗА ЖЕНАТА/ брой 102 януари 2018


Публицистика:

КАК СЕ РОДИ БЪЛГАРСКАТА КАРИКАТУРА/ брой 88 октомври 2016

БЪЛГАРСКАТА КАРИКАТУРА/ брой 89 ноември 2016

КАРИКАТУРНА ИЗЛОЖБА/ брой 89 ноември 2016

МЛАДИТЕ В НАШЕТО ИЗКУСТВО/ брой 89 ноември 2016

АЛЕКСАНДЪР БАЛАБАНОВ КАТО ОБЕКТ НА ХУМОРИСТИ И КАРИКАТУРИСТИ/ брой 93 март 2017

СВИЩОВ/ брой 101 декември 2017

ИЗЛОЖБАТА НА БОРИС ДЕНЕВ/ брой 115 март 2019

ИВАН ГЕНАДИЕВ/ брой 129 юни 2020


Кореспонденция:

ПИСМО ОТ БРАНИСЛАВ НУШИЧ ДО АЛЕКСАНДЪР БОЖИНОВ/ брой 109 септември 2018

ПИСМО ОТ АЛЕКСАНДЪР БОЖИНОВ ДО ЙОРДАН МИХАЙЛОВ/ брой 115 март 2019


За Александър Божинов:

АЛЕКСАНДЪР БОЖИНОВ/ автор: Илия Бешков/ брой 83 април 2016

САМОБИТЕН ТВОРЕЦ С ЯРКО ХУМОРИСТИЧНО ВИЖДАНЕ/ автор: Стефан Коларов/ брой 115 март 2019

КАРИКАТУРА/ автор: Александър Балабанов/ брой 141 октомври 2021

НА АЛЕКСАНДЪР БОЖИНОВ/ автор: Димитър Подвързачов/ брой 162 ноември 2023