МОДА

Александър Божинов

Ако си дама - пълна, слаба,
в цветуща младост или баба,
и туриш вместо фуста гащи
(макар тук-там и да те дращи)
от хубост или от свобода -
това е мода.

Ако бърбориш за изкуство,
зарад държавното банкрутство,
за патриотство, за народа -
и то е мода.

Ако си туриш на колата
бензин, да вика пата-пата,
и с прах посипеш го народа -
то все е мода.

Ако държавната машина
я лъснеш с принципи стотина,
а караш я по твоя сгода -
и то е мода.

——————————

сп. „Смях”, г. 1, бр. 18, 24 юли 1911 г. Подписано - Сашка Поликраев.