ЕПИТАФИИ НА СЪПРУЗИ

Александър Божинов

1.

ЗА НЕГО

Под тоя камък чист
почива егоист.

ЗА НЕЯ

Под дървен кръст лежи
един вагон лъжи.

2.

ЗА НЕГО

Прахът е тук събран
на зъл един тиран.

ЗА НЕЯ

Една хиена бясна
лежи в таз дупка бясна.

3.

ЗА НЕГО

В тоз гроб намери мир
най-страшният вампир.

ЗА НЕЯ

Почива тук прахът
на грешна една плът.

4.

ЗА НЕГО

Зъл гений тука гний -
пътниче, отмини!

ЗА НЕЯ

Олекна ми в душата -
погребах сатаната.

——————————

в. „Българан”, г. 1, бр. 32, 7 ноември 1904 г. Подписано - Унче.