ИЗ ЗАПИСНАТА КНИЖКА НА ЕДИН КЕЛНЕР

Александър Божинов

*
Колкото повече клиентът бърка в джобовете си, толкова по-малък бакшиш дава.

*
За цените на консумациите не питат само случайните гости.

*
Понякога и датата може да влезе в сбора на консумациите.

Преписал: Камен Дерзкий

——————————

в. „Българан”, г. 1, бр. 34, 8 май 1911 г.