ФИЛОСОФИЧЕСКИ ИЗРЕЧЕНИЯ

Александър Божинов

*
У вагабонтина ще намерите много повече доказателства за неговата честност, отколкото в порядъчния човек.

*
На всеки актьор животът дава по една роля, но той и нея не може да изучи и изпълни както трябва.

*
От един удар на хитрия ум могат да паднат стотини простодушни глупаци.

*
Честността съставлява такава рядкост у българския управник, че той всяка минута се хвали с нея.

*
Сиромаха го гризе зъбатата нужда на богатия.

*
Рушветчията се ражда с мъртва съвест и протегната ръка.

*
И любовта води двойно счетоводство.

*
Честито богатство често пъти достига до порочна бедност.

*
На богатия честното име се дава даром, а сиромаха трябва чрез труд да го добие.

——————————

сп. „Смях”, г. 1, бр. 8, 19 юни 1911 г. Подписано: Камен Дерзкий.