БЪЛГАРСКАТА КАРИКАТУРА

Александър Божинов

(Реч, произнесена при откриването на втората изложба на карикатуристите)

Миналата година, по това време, ние устроихме нашата първа изложба. Тя възбуди голям интерес в нашето общество и се посети извънредно добре. С първата си изложба българските карикатуристи целяха да турят начало на своите редовни всекигодишни изложби.

И това начало е щастливо: ние сме вече във втора наша изложба.

Ние нямаме уставна организация и затова работите ни вървят по-бързо, по-плавно и по-резултатно. У нас решава най-младият и изпълнява най-старият безапелационно.

За това в тая изложба са събрани всички течения, всички мирогледи, всички възрасти и пак има една абсолютна търпимост и едно голямо уважение едни към други.

Защото карикатуристите, колкото и да са различни по темперамент и политическа и класова принадлежност, имат почти едно и също гледане на живота - неговата опака страна - смешна или мизерна, безразлично.

Зависи кой карикатурист с какви средства ще изобрази тая страна на живота: с леката линия на добродушието или с надебеления тъмен щрих на възмущението - ще бъде ли той един Вилхелм Тел или пък Георг Грос.

Това различие на темпераменти и на гледане на живота го има и в нашата изложба. И това е може би най-ценната нейна страна.

Тука няма скучния академизъм на големите изложби на живописците, където една колеблива идея може да се прикрие зад смътните канони на някой стил.

У нас всяка идея, всеки мотив, всяко намерение трябва да бъдат ясни, прозряни, одухотворени.

Със средствата на живописта и с добродетелите на човека и гражданина ние работим в изкуството.

И за това носим и една отговорност и сме често пъти под людското подозрение.

Аз оставам на вас, вие да прецените дали това, което казах, е вярно и дали нашата изложба носи ценностите на една изложба на карикатуристите - духовитост, вярно наблюдение и майсторство в линията.

Благодаря ви, почитаеми дами и господа, от името на всички изложители и от мое име за любезното внимание, което ни указахте с вашето посещение.

Обявявам втората изложба на българските карикатуристи за открита и ви моля да я разгледате.

——————————

в. „Литературен глас”, г. 3, 24.03.1931 г.