ИЗЛОЖБАТА НА БОРИС ДЕНЕВ

Александър Божинов

Тримата представители на нашия пейзаж - Щъркелов, Денев и Танев - подред откриха тазгодишния изложбен салон в столицата.

Всякой в своя жар и по свое схващане демонстрира изкуството си пред обществото, което и към трите изложби показва еднакво голямо внимание и чрез посещение, и чрез покупки.

Това говори не само за повишения интерес в публиката към нашето изкуство, но и за силата на художниците да поддържат тоя интерес.

Денев, който черпи вдъхновение предимно от Търново и околността му, и тая година не е пропуснал да ни даде твърде много от живописните кътове на старопрестолния град - къщурки, перспективи и Янтра с каменистия й бряг.

Художникът се прехвърля и в друг един интересен наш град - Габрово, откъдето в няколко по-големи серийни акварели е дал няколко от най-характерните кътчета на българския Манчестер.

Борис Денев демонстрира своето изкуство чрез едно богатство и свежест на цветовете и с една лека и широка техника.

Той винаги е верен на локалния тон, освен там, където се стреми към едно стилно изобразяване на природата.

От серията пейзажи из Софийско Денев ни е дал най-типичните места на шоплука - селски дворища, селяни през работно време или голи ридове из Софийската околност.

В тия свои малки картони Борис Денев не е избягнал подробностите и с една лекота на четката той отбелязва до последна възможност на миниатюрното изображение живота в природата и прави от малкия картон една панорама.

В това свое натуралистично изобразяване на пейзажа, Денев напомва малките фламандски майстори от 17 век.

Освен многото пейзажи из България, художникът излага и цяла серия моливни и пастелни рисунки от Италия и Франция. Цялата серия е предадена с техническа виртуозност и багрена сила.

Борис Денев е превъзмогнал всички технически мъчнотии, затова и в неговите работи често срещаме мотивът да бъде само подсказан чрез широкото движение на четката и условната багрена гама.

До Щъркелов и Борис Денев нашият пейзаж беше само опит.

Днес той е изкуство.

——————————

в. „Македония”, г. 1, 08.12.1926 г.