СЛЕД ИЗБОРИТЕ

Александър Божинов

Злободневка

Тук радости и смях - ликуване сърдечно,
там сбръчкани чела - срутени идеали,
тоз работил, ходил, действувал безупречно,
а другиго избрали.

- Що е това? Народ? Не, стадо от говеда! -
реве изгубилий последнята победа,
а другият мълчи, подсмихва се и клима:
- Народна воля има!

- Навират се всея вред и в хижата в Балкана,
и в сградата света, със толкоз труд кована…
- Народа наш е чист свят кат тез балкани -
обажда се избраний.

Тъй вчерашния ден, денят на тежки страсти
не свари да даде мехлем за всички красти,
и в политически диспансер за разколни
все чакат още болни.

——————————

сп. „Смях”, г. 1, бр. 2, 12 юни 1911 г. Публикувано под псевдонима Lumpacius.