Георги Домусчиев

Георги Пенчев Домусчиев, български писател, е роден на 19./28.11.1872 г. в град Плевен в семейство на търговеца Пенчо Домусчиев от известната от повече от 250 години фамилия Домусчиеви. Завършва гимназия в град Русе. Няколко години учителства в родния си град. Завършва юридически науки в СУ (1902). Съдия и адвокат в редица градове на страната. Печата за пръв път в ученическото списание „Извор” в Русе през 1893 г. От 1897 г. публикува в сп. „Българска мисъл” и сп. „Българска сбирка”, където е сътрудник до 1915 г. Негови творби са публикувани в списанията „Демократичен преглед”, „Ново общество”, „Съвременен преглед”, „Листопад”, „Слънце” и др. Поддържа връзки с българските интелектуалци проф. Иван Шишманов, проф. Александър Балабанов, д-р Кръстьо Кръстев, Трифон Кунев, Юрдан Трифонов, Илия Блъсков и много други чрез писма и лични срещи. Дълги години е под влияние на социалистическите идеи покрай своя приятел и съсед Георги Кирков. Автор на книгите „Очерки и разкази” (1909, Шумен), „Стихотворения в проза” (в две книги, 1910, 1914, Шумен). После издава книги с стихове, разкази, повести, романи в Плевен в периода 1922-1943 г.: „Кървави дни” (разкази, 1922), „Есенни листа” (две книги със стихове в проза, Плевен, 1925 и 1927), „Самичка” (повест, 1927), „Сенки от стария Плевен” (художествено-документални разкази, 1933), „Пред смъртта” (разкази, 1940), „Отдавна” (разкази, 1940), „В утрото на живота” (роман, 1940), „Неспокойни времена” (разкази, 1941), „Бекярови” (роман, 1943), „Прокурорът Глогов” (роман, 1943), „Да си спомним за тях” (художествено-документални разкази, 1943). Читалищен деятел и радетел за културата в Плевен. Дълги години е в управата на градското читалище „Съгласие”, активно участва в списването на литературното списание „Родна мисъл” (1921 - 1924, Плевен), заедно с писателя Иван Кирилов и поета Никола Ракитин. През 1933 г. е съредактор на обществено-културното издание “Вит”, в което печата и част от своите творби. Умира на 21 март 1961 г. в Плевен. Приживе подарява цялата си библиотека и ръкописи на градското читалище „Съгласие”. Книгата „Сенки от стария Плевен”, обединяваща разкази и очерци от едноименната книга, „Отдавна” и „Да си спомним за тях”, е преиздадена през 1988 г.


Публикации:


Проза:

ЛЪЖАТА И СИЛАТА/ брой 50 април 2013

ИЗ “ЕСЕННИ ЛИСТА”/ брой 51 май 2013

ИЗ “ЕСЕННИ ЛИСТА”/ брой 54 септември 2013

ИЗ „ЕСЕННИ ЛИСТА”/ брой 69 януари 2015

БАЩА/ брой 79 декември 2015

ПРЕЗ ПОСТИ/ брой 79 декември 2015

ПЪРВИЯТ ПИВОВАР/ брой 84 май 2016

СУРВАКИ/ брой 91 януари 2017

СТРАХЪТ/ брой 110 октомври 2018

РАДОСТ/ брой 111 ноември 2018

ОТДАВНА МИНАЛО / брой 119 юли 2019

НАЙ-ОПАСНИТЕ ХОРА/ брой 147 април 2022


Публицистика:

ПАРАШКЕВ ЦВЕТКОВ/ брой 50 април 2013

СВИДНИ СЕНКИ/ брой 51 май 2013

ЮРДАН ТРИФОНОВ/ брой 91 януари 2017

„ПЪТЯТ НА БЪЛГАРСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ”/ брой 103 февруари 2018


Кореспонденция:

ПИСМО ОТ АЛЕКСАНДЪР БАЛАБАНОВ ДО ГЕОРГИ ДОМУСЧИЕВ/ брой 61 април 2014

ПИСМО ОТ ТРИФОН КУНЕВ ДО ГЕОРГИ ДОМУСЧИЕВ/ брой 64 юли 2014

ПИСМА ОТ КОСТА СТЕФАНОВ ДО ГЕОРГИ ДОМУСЧИЕВ/ брой 66 октомври 2014

ПИСМА ОТ ИЛИЯ БЛЪСКОВ ДО ГЕОРГИ ДОМУСЧИЕВ/ брой 81 февруари 2016

ПИСМО ОТ ИВАН ШИШМАНОВ ДО ГЕОРГИ ДОМУСЧИЕВ/ брой 122 ноември 2019

ПИСМО ОТ ДОБРИ НЕМИРОВ ДО ГЕОРГИ ДОМУСЧИЕВ/ брой 147 април 2022

ПИСМО ОТ ЕНРИКО ДАМИАНИ ДО ГЕОРГИ ДОМУСЧИЕВ/ брой 152 ноември 2022

ПИСМО ОТ ЮРДАН ТРИФОНОВ ДО ГЕОРГИ ДОМУСЧИЕВ/ брой 156 март 2023

ПИСМО ОТ ИВАН АРНАУДОВ И НИКОЛА ДАНЧОВ ДО ГЕОРГИ ДОМУСЧИЕВ/ брой 158 май 2023


Критика за Георги Домусчиев:

МИНАЛО - НЕЗАБРАВЕНО…/ автор: Георги Н. Николов/ брой 55 октомври 2013


За Георги Домусчиев:

ЕДИН ОТ ЗАБРАВЕНИТЕ / автор: Георги Стойков/ брой 50 април 2013