ПИСМО ОТ ЕНРИКО ДАМИАНИ ДО ГЕОРГИ ДОМУСЧИЕВ

Писмо от Енрико Дамиани до Георги Домусчиев

Рим, 20 ноември 1927 г.

Любезни г. Домусчиев,

Чрез нашия общ приятел Ракитин изпращам Ви, не знаейки точно Вашия адрес, моите благодарности за приятелските Ви поздрави и за добрия Ви спомен за мене.

Вие знаете колко искрена е моята обич към България и към всичко българско и колко скъпо считам приятелството на българите.

Надявам се да Ви видя пак скоро в България.

Предайте, моля, благодарността ми на госпожата си за любезните й поздрави и поздравете я от мене.

С приятелски привети:
Ваш Енрико Дамиани