СТРАХЪТ

Георги Домусчиев

(Стихотворение в проза)

Какво не върши на тоя свят страхът!… Нищожен е той, но е могъщ!

Трябва да сте влизали в менажерия - нали? Тогава сте виждали лъва, царя на всички животни, от чийто рев треперят всички?…

Хубаво, но и него страхът го укротява.

Звероукротителят плесне само с камшика из въздуха и сетне свободно си увира ръката в широките му уста… Остава горната и долната челюсти да се склопят и - свършено!

Ако ви се случи някога пак да посетите някоя менажерия, не се учудвайте на това, но си спомнете, че има и друг един, по-силен, по-могъщ цар, окован от страха.

Това е народът!

——————————

сп. „Мисъл”, г. 7, кн. 3, 1897 г.