ПИСМО ОТ ИВАН ШИШМАНОВ ДО ГЕОРГИ ДОМУСЧИЕВ

Писмо от Иван Шишманов до Георги Домусчиев

Драги г. Домусчиев,
Едва тия дни узнах где сте.
Благодаря Ви за хубавата сбирка. Четох особено разказите Ви: „Писмо”, „Тежки минути”, „Първо число”, „Под стража”, „В затруднение” с напрегнат интерес и истинска наслада.
Нравят ми се тънката наблюдателност, способността за психологични анализи, рядката хуманност, неподделната Ви симпатия към „унижените и оскърбените”.
Мога само да Ви насърча да продължавате. Не напущайте особено толкова интересния адвокатски свят. Ще изпратя очерките Ви на своя син, Вашия ученик, който с признателност си спомня за своя добър учител.
Мога да Ви зарадвам, че и той страстно обича литературата. Тия дни ми е изпратил цяла социална драма.
Ще ми бъде драго, ако ми съобщите нещо за себе си: една кратка биографична скица, откакто Ви загубих от очи.
Трябва много да сте страдал. Негли това е било необходимо за развоя на Вашия талант.
Женен ли сте?
Имате ли деца?
Дайте ми точния си адрес.

Ваш предан
Иван Шишманов

София, 31.09.1909
улица Шипка 14