Николай Некрасов

Николай Алексеевич Некрасов, руски поет, издател и публицист, е роден на 10. (28.11.) 12. 1821 г. в село Немиров, Виницка околия, Подолска губерния в дворянско семейство. Майка му е образована полякиня от благородно потекло - Елена Андреевна Закревская, тя е първият му учител по руски език и литература, баща му е офицер. Детските си години прекарва в родовото имение на баща си село Грешньово до Ярославл. Имал 13 братя и сестри. Учи Ярославската гимназия (1832-1837), стигайки до 5-ти тогавашен клас и после посещава 3 г. (1839-1841) лекциите във филологическия факултет на Петербургския университет, въпреки липсата на поддръжка от баща му. Публикува стихове от 1838 г. От 1841 г. сътрудничи на „Литературная газета” и „Отчественые записки”. В периода 1847-1866 г. е издател, заедно с Иван Панаев, и фактически редактор на сп. „Съвременник”, а след неговото закриване (1866) издава „Отечествени записки”, с които са свързани последните 10 г. от живота му. По това време създава най-важното си произведение „Кой в Русия живее добре”, поемата „Съвременници” (1875) и др. Умира от рак на червата на 8.01.1878 г. (27.12.1877) в Санкт Петербург на 56 г. Погребан в гробището на Новодевичия манастир.


Публикации:


Поезия:

НА СЕННА УЛИЦА…/ превод: Ангел Тодоров/ брой 37 февруари 2012

МАЙКА/ превод: Атанас Смирнов и Ангел Тодоров/ брой 38 март 2012

ДУШНО/ превод: Атанас Смирнов/ брой 40 май 2012

В ПАМЕТ НА В. Г. БЕЛИНСКИ/ превод: Нико Стоянов/ брой 43 септември 2012

ЗАГЛЕДАН В СТРАШНАТА ВОЙНА…/ превод: Христо Радевски/ брой 44 октомври 2012

АХ, СЪРЦЕ, ТИ ЗАЩО СЕ РАЗПАЛИ?/ превод: Георги Бакалов/ брой 44 октомври 2012

БРОДЯ ЛИ НОЩЕМ…/ превод: Тодор Харманджиев/ брой 49 март 2013

РУСКИ ПОЕТИ - XIX ВЕК/ превод: Красимир Георгиев/ брой 50 април 2013

ПО СЕННИЯ ПЛОЩАД ВЪРВЯХ…/ превод: Андрей Германов/ брой 51 май 2013

СРЕД УЖАСИТЕ НА ВОЙНАТА…/ превод: Татяна Любенова/ брой 78 ноември 2015

В ДЪЛБИНИТЕ НА РУСИЯ/ превод: Борис Борисов/ брой 84 май 2016

НИЕ С ТЕБЕ СМЕ ХОРА БЕЗУМНИ…/ превод: Николай Антонов/ брой 90 декември 2016

НАЧАЛО НА ПОЕМА/ превод: Камен Зидаров/ брой 96 юни 2017

БЛАЖЕН - БЕЗЗЛОБНИЯТ ПОЕТ…/ превод: Ангел Тодоров/ брой 111 ноември 2018

НА СЕННИЯ АЗ ВЧЕРА БЯХ…/ превод: Тихомир Йорданов/ брой 111 ноември 2018

МУЗА/ превод: Ангел Тодоров/ брой 124 януари 2020

ОТКЪСИ ОТ ПЪТНИТЕ БЕЛЕЖКИ НА ГРАФ ГАРАНСКИ/ превод: Андрей Германов/ брой 125 февруари 2020

СЕЛСКО ДЕТЕ/ превод: Константин Константинов/ брой 133 декември 2020

НЕПОЖЪНАТАТА НИВА/ превод: Младен Исаев/ брой 133 декември 2020

ХИМН/ превод: Моско Москов/ брой 136 март 2021

ЕПИГРАМИ/ превод: Красимир Машев/ брой 161 октомври 2023


За Николай Некрасов:

КОЙ В РУСИЯ ЖИВЕЕ ДОБРЕ/ автор: Глеб Успенски/ брой 46 декември 2012