В ПАМЕТ НА В. Г. БЕЛИНСКИ

Николай Некрасов

превод: Нико Стоянов

Когато Рус потъна в рутина,
задряма в раболепие превита,
умът ти пламна в тази тъмнина,
проправяйки пътеки упорито.

И само труд неимоверен - всеки ден:
„Не съм аз господар - черноработник!” -
Към истината свята устремен,
премина ти направо през живота.

Нас на хуманност ни научи ти,
пръв за народа ни напомни страстно
и заговори - първият почти -
за свобода, за равенство, за братство…

1860

—————————–

Стихотворението за Белински е част от лиричната драматургична творба на Некрасов „Лов на мечка”. бел. ред.


***
В те дни, как всё коснело на Руси,
Дремля и раболепствуя позорно,
Твой ум кипел - и новые стези
Прокладывал, работая упорно.

Ты не гнушался никаким трудом:
“Чернорабочий я - не белоручка!”-
Говаривал ты нам - и напролом
Шел к истине, великий самоучка!

Ты нас гуманно мыслить научил,
Едва ль не первый вспомнил об народе,
Едва ль не первый ты заговорил
О равенстве, о братстве, о свободе…

1860