Борис Пастернак

Борис Леонидович Пастернак (1890-1960) е руски поет и преводач. Ражда се в еврейско семейство, син на художника Л. О. Пастернак и на музикантката Р. Кауфман. Завършва юридическия факултет на Московския университет (1913). Живял и работил в Москва. Участник в кръжока на символистите при издателство “Мусагет”, от началото на 1914 г. е член на футуристката литературна група “Центрифуга” (С. Бобров, Н. Асеев и др.). Става широко известен след излизането на сборника стихове “Сестра моя - живот” (1922). Автор на поетичните книги “Над бариерите” (1917), “Второ раждане” (1932), “В ранните влакове” (1943), «Земен простор» (1945), поемата «Висока болест» (1923-28), “Деветдесет и пета година», «Лейтенант Шмидт» (1926-1927) и др. произведения. Активно се занимава с преводи (Шекспир, Гьоте, Верлен). Романът му “Доктор Живаго” (1957) е издаден зад граница; след появата на романа и присъждането му на Нобелова награда (1958) е изключен от СП на СССР; отказва се от Нобеловата награда. Бил е женен (от 1922) за художничката Е. В. Лурие, втори брак (от 1934) с З. Н. Нейхауз.


Публикации:


Поезия:

ДА СИ ПРОЧУТ Е НЕКРАСИВО…/ превод: Елеонора Княжева/ брой 29 май 2011

ХАМЛЕТ/ превод: Надя Попова/ брой 40 май 2012

ПИРОВЕ/ превод: Димитър Горсов/ брой 41 юни 2012

ЗИМНА НОЩ/ превод: Андрей Германов/ брой 44 октомври 2012

ДА ЛЮБИШ ДРУГИ - ТЕЖЪК КРЪСТ…/ превод: Татяна Любенова/ брой 77 октомври 2015

ХАМЛЕТ/ превод: Йордан Янков/ брой 114 февруари 2019

ДА СИ ПРОЧУТ Е НЕКРАСИВО.../ превод: Тихомир Йорданов/ брой 127 април 2020

СЕСТРА МИ - ЖИВОТЪТ.../ превод: Христо Радевски/ брой 128 май 2020

ПРОЛЕТ/ превод: Елисавета Багряна/ брой 128 май 2020

ПОБЕДИТЕЛЯТ/ превод: Александър Миланов/ брой 128 май 2020

ХАМЛЕТ/ превод: Димо Боляров/ брой 129 юни 2020

ГОРЯ ДА ВНИКНА В СЪЩНОСТТА…/ превод: Пламен Цонев/ брой 129 юни 2020

В РАННИТЕ ВЛАКОВЕ/ превод: Никола Фурнаджиев/ брой 129 юни 2020

КОГАТО СЕ РАЗВЕДРЯ/ превод: Атанас Далчев/ брой 129 юни 2020

ЛЯТО/ превод: Кръстьо Станишев/ брой 129 юни 2020

ЕВА/ превод: Андрей Германов/ брой 129 юни 2020

НА УРАЛ ЗА ПЪРВИ ПЪТ/ превод: Александър Миланов/ брой 129 юни 2020

НОЩЕН ВЯТЪР/ превод: Иван Николов/ брой 129 юни 2020

ЩЕ МУ ИЗПЪЛНИМ ТОЯ ДЕН СКРЪБТА…/ превод: Иван Милчев/ брой 129 юни 2020

СЪН/ превод: Татяна Любенова/ брой 146 март 2022


Проза:

ИЗ „ОХРАННА ГРАМОТА”/ превод: Иван Николов/ брой 129 юни 2020