ВАНЯ ДУШЕВА – КЛЮЧ

СЪДЪРЖАНИЕ


 

Толкова дълго мълчах…

Тези очи са краткият път…

Отпътуваха всички влакове…

Вървя по зъбера на дните…

Тази нощ летях високо…

Ако някога се срине небето…

Селището на охлювите…

Разкроявам живота си…

Този дъжд…

Бялата лястовица се умори…

Свечерява…

Най-после!…

Вече си приличам…

Костеливи дървета…

Спри…

Обичай ме…

Любов…

Уморих се…

Оставих…

Денят е лют…

Дървото без листа…

Покривът се разплака…

Зимата изненада житото…

Пътят…

Утрото е побеляло…

Взех си шепа море за из път…

Мисля за поезия…

Този, когото сме забравили…

Паднаха всички звезди…

Първо е огледалото…

Ако идеята…

Тук беше малкото изворче…

Много станаха тези предателства…

Всяка река извира…

Една малка мида…

Изгревът закъснява…

Обед е…

Красотата е трошлива…

Всяко нещо…

Защо плача?…

Задушница

Защо да е тъжна Есента?…

Тялото е убежище…

Животът е кошер от атоми…

Време - астрономическо…

Ако аз съм идеята…


Ваня Душева - КЛЮЧ