Вървя по зъбера на дните…

***
Вървя по зъбера на дните
и се опитвам да балансирам
на пръсти.
Не поглеждам надолу -
там всичко ми е познато.
Не поглеждам встрани,
за да не стъпя накриво.
Не поглеждам нагоре,
да не повярвам, че съм птица.
Защо тогава летя?


Ваня Душева - КЛЮЧ